Zespół Szkół Ponadpodstawowych > Kronika szkolna > miedzynarodowa wymiana młodzieży

Dnia  3 grudnia 2010 r gościliśmy w naszej szkole 33 uczniów i 7 nauczycieli Liceum nr 18 z Kalingradu w ramach uczestnictwa w międzynarodowym programie wymiany młodzieży i trans- granicznej współpracy miedzy szkołami polski i Rosji ? Droga Poznania"

Przedmiotem współpracy będą :

- wymiana doświadczeń pedagogiczno-wychowawczych

- międzyszkolna wymiana młodzieży i pedagogów

- wspólna realizacja projektów ekologicznych, sportowych i edukacyjnych

- wzajemne poznanie i przybliżenie kultur naszych krajów

Wróć