dokonania Michała Raczkowskiego w Młodzieżowej Radzie Miasta

2014-10-08 19:30

tl_files/zsl/kronika/michal raczkowski/michal.jpg

Dokonania radnego Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek (MRMS) I i II kadencji Michała Raczkowskiego:

1)     Polityka historyczna:

a)    Nadanie 2 indywidualnych tytułów honorowych ,,Zasłużony dla Miasta Sulejówek"- Panu Antoniemu Chmielewskiemu i Pani Franciszce Żerańskiej

b)    7 stanowisk MRMS na tematy historyczne

c)   Uchwała w sprawie propozycji wybudowania tablicy poświęconej Żołnierzom Niezłomnym na terenie Miasta Sulejówek. Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przyjął uchwałę do realizacji na 2015 rok

2)    Wolna Polska- Wolny Sulejówek:     

a)    Apel MRMS do Pani Poseł Krystyny Pawłowicz z prośbą o przyspieszenie w Sejmie prac nad projektem ustawy dekomunizacyjnej. Apel zakończony złożeniem wniosku przez Panią Poseł Krystynę Pawłowicz do Marszałek Sejmu oraz wszystkich Przewodniczących Klubów Parlamentarnych

b)    Stanowisko w sprawie ,,sprzeciwu wobec zagrażającej rozwojowi młodego pokolenia ideologii Gender". O stanowisku słyszała cała Polska z takich mediów, jak np. ,,Nasza Polska", ,,Prawy.pl", ,,Fronda". Jest to pierwsze Stanowisko w tej sprawie podjęte przez jakąkolwiek Młodzieżową Radę Miasta. Jest to również jedyny w Polsce przypadek, gdy Rada Miasta dotrzymuje kroku Młodzieżowej Radzie Miasta (tak jak Młodzieżowa Rada Miasta Sulejówek Stanowisko podjęła 23 stycznia 2014, tak Rada Miasta Sulejówek podjęła w tej samej sprawie uchwałę 29 maja 2014)

3)      Ekologiczny Sulejówek:

 a) Działania, które doprowadziły do zainstalowania w mieście 15 koszy na śmieci. Było to następstwem rozmowy Młodzieżowych Radnych z Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, która odbyła się na Komisji z inicjatywy Michała Raczkowskiego

b) Organizacja i realizacja proekologicznej akcji pod nazwą ,,Sulejówek czysty na wiosnę"

4)        Radny Michał Raczkowski- reprezentant młodzieży w Sulejówku:

a)  Organizacja spotkania z Europosłem Panem Januszem Korwinem-Mikke, który jest Prezesem partii Kongres Nowej Prawicy. Była to pierwsza wizyta Europosła w Sulejówku, a także pierwsze od dawna spotkanie w Sulejówku z wyżej postawioną osobą, które odbyło się po wyborach

b)  Organizacja spotkania z byłym piłkarzem Panem Markiem Citko, który grał w Legii Warszawa, Polonii Warszawa, Widzewie Łódź (dla którego w LM strzelił w 6 meczach 2 gole) i w reprezentacji Polski (słynny gol na Wembley przeciwko Anglii)

c) Doprowadzenie do podjęcia uchwały przez MRMS w sprawie propozycji skateparku, o który walka trwa od 2012 roku

d)  Zaproponowanie Władzom Miasta postawienia ławek w mieście, rozmieszczenia przy Sulejóweckich szkołach tzw. świateł spowalniających, wprowadzenia w Sulejówku budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), a także wybudowania basenu na terenie Miasta Sulejówek. Zostały przez MRMS podjęte stosowne uchwały we wszystkich tych sprawach

e) Zainicjowanie tematu ścieżek rowerowych w mieście. Niedługo po zainicjowaniu tematu został złożony wniosek do Unii Europejskiej o przyznanie Sulejówkowi środków w ramach ,,Zielonego szlaku turystycznego w Sulejówku" m. in. na ścieżki rowerowe

f) Stanowisko w sprawie przyjęcia rozwiązań w szkołach w Sulejówku mających na celu eliminację obowiązku codziennego noszenia podręczników przez uczniów do szkół

5)        Prężna Młodzieżowa Rada Miasta:

a)  Nawiązanie współpracy z Młodzieżową Radą miasta stołecznego Warszawy

b)  Finalizacja prac nad powstaniem logo Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek, które jest jej potrzebne, dlatego, że angażuje się ona w wiele przedsięwzięć

c) Duża szansa na nadanie MRMS własnych pieniędzy. Właściwa Komisja Rady Miasta wniosła o 5 tys. zł na Młodzieżową Radę Miasta. Pieniądze te zostaną przeznaczone m. In. na organizację turniejów sportowych

d) zainicjowanie wielu zmian do statutu MRMS

 

 

Wróć