Dopalaczom STOP...

2015-12-20 19:31

 

Rodzice,

W związku z rosnącym zagrożeniem życia i zdrowia dzieci i młodzieży, wynikającym z coraz powszechniejszej dostępności do substancji o działaniu psychoaktywnym, potocznie nazywanych ?dopalaczami" prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi materiałami. Informacje o wyżej wskazanym zagrożeniu znajdziecie także Państwo na stronach internetowych: www.dopalaczeinfo.pl oraz http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=112271

 

Tu znajdziesz pomoc: 800 100 100 - Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 - 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W pierwszym półroczu 2015 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z substancjami psychoaktywnymi (www.800100100.pl). 

Rodzinna Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR Warszawa, ul. Hoża 57, tel. 22-621-13-59, 621-22-33 Poradnia.monar@wp.pl, www.monar.org

? Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR Warszawa, ul. Powstańców Wielkopolskich 17, tel. 22-823-65-31, 823-65-32

? Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych ?Powrót z U" Warszawa, ul. Puławska 120/124, tel. 22-844-44-70 powrotzu@idn.org.pl, www.idn.org.pl/u

? NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej ?KARAN" Poradnia Rodzinna Warszawa, Grodzieńska 65, tel./fax 22-618-65-97 karan@karan.pl, www.karan.pl

? Ośrodek Profilaktyki Uzależnień-Punkt Konsultacyjny PTZN Warszawa, ul. Chmielna 10a/21, tel. 22-827-22-43, 828-26-73 tznbiuro@wa.home.pl, www.tzn.org.pl

? Punkt Konsultacyjny MONAR Warszawa, ul. Marywilska 44, tel. 22-614-46-03

 

Dopalacze

Strona poświęcona dopalaczom i innym narkotykom prowadzona przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

dopalaczeinfo.pl

 

 

 

 

Wróć