KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

2017-10-15 14:06

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2017/2018

W  ZESPOLE  SZKÓŁ  PONADGIMNAZJALNYCH 

im. I. J. Paderewskiego w Sulejówku

 

DATA

W Y D A R Z E N I A

ODPOWIEDZIALNI

W  R  Z  E  S  I  E  Ń

4.09.2017

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18 godz. 9.00

9.30 - spotkania z wychowawcami oraz zapoznanie uczniów z:

  • 1. podstawowymi dokumentami obowiązującymi w szkole;
  • 2. procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa;
  • 3. planem zajęć lekcyjnych;
  • 4. planem wychowawczo-profilaktycznym i inne.

Spotkania Zespołów Przedmiotowych-plany pracy.

Dyrektor

Wychowawcy Nauczyciele

8-11.09.2017

Kiermasz podręczników szkolnych

B. Ługowska

Samorząd Uczniowski

11.09.2017

Rada Pedagogiczna. Zatwierdzenie planów pracy Zespołów Przedmiotowych, plan nadzoru pedagogicznego  i  inne. godz. 14.45   s.3

Dyrektor

15.09.2017

Uroczystość miejska pod Pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej

godz. 17.00. Udział biorą uczniowie klas I.

Dyrektor

Wychowawcy kl. I

 

19.09.2017

Zajęcia integracyjno-adaptacyjne klasy IB     

J. Oniszk-Palacz

I. Cichoń

20.09.2017

Zajęcia integracyjno-adaptacyjne klasy IA       

M. Bartnicki

I. Cichoń

Kalendarz wyborczy dla wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek

M. Bartnicki

Samorząd Uczniowski

Ostateczny termin złożenia wniosków o rozpoczęcie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego.

Dyrektor, nauczyciele

25.09.2017

Kampania wyborcza do Samorządu Szkolnego

M. Bartnicki

J. Oniszk-Palacz

do 25.09.2017

ZŁOŻENIE ROZKŁADÓW MATERIAŁÓW, PLANÓW WYCHOWAWCZYCH, PSO, PLANU PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO, SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO, PLANU PRACY  BIBLIOTEKI

Nauczyciele

Wychowawcy

 

M. Bartnicki

J. Oniszk-Palacz

Wybory do Samorządu Szkolnego

do 25.09.2017

Przekazanie przez uczniów klas III wypełnionych wstępnych deklaracji maturalnych wychowawcom

Wychowawcy klas III

.09.2017

Europejski Dzień Języków (popularyzacja j. angielskiego w szkole)

A. Groszewska

J. Jórczyk

25.09.2016

Spotkania  z rodzicami o  godz. 18.00

Dyrektor

Wychowawcy

Nauczyciele

Rada Rodziców - wybory uzupełniające, plan pracy w roku szkolnym 2017/18  i inne sprawy.   godz.19.00

.09.2017

Debata przedwyborcza kandydatów na radnych Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek

Dyrektor

Szkolna Komisja Wyborcza

do 29.09.2017

 

ZAPOZNANIE UCZNIÓW KLAS III Z ZASADAMI

EGZAMINU MATURALNEGO w 2018

Dyrektor

Pedagog, Wychowawcy kl. III

Przekazanie przez wychowawców sprawdzonych i poprawionych deklaracji dyrektorowi szkoły

Deklaracja planowanego przez nauczyciela udziału w szkoleniach zewnętrznych w roku szkolnym 2017/18

Nauczyciele

.09.2017

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek

Szkolna Komisja Wyborcza Okręg Nr 1

P  A  Ź  D  Z  I  E  R  N  I  K

.10.2017

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

B. Ługowska

T. Jackiewicz

K. Pachnik

M. Cegiełka

2.10.2017

Spotkanie Zespołu Wychowawczego godz.14.30

Omówienie problemów wychowawczych; dostosowania maturalne, orzeczenia i opinie uczniów klas I i II oraz sprawy bieżące.

Pedagog

Wychowawcy

9.10.2017

Rada Pedagogiczna; szkolenie _"Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów z orzeczeniami po zmianie prawa od 1 września 2017 r."            godz. 14.45  s. 3

Dyrektor

13.10.2017

Apel z okazji Dnia Edukacji

Samorząd Uczniowski

Wychowawcy klas III

16-20.10.2017

Tydzień Kultury Języka Polskiego

M. Cegiełka

K. Pachnik

T. Jackiewicz

23.10.2017

Dzień SGH w szkole

J. Oniszk-Palacz

L  I  S  T  O  P  A  D

6.11.2017

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania

D. Strzyżewska

Samorząd Uczniowski

10.11.2017

Akademia z okazji 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

M. Bartnicki

K. Pachnik

M. Cegiełka

11.11.2017

Święto Niepodległości - udział w obchodach miejskich

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

17.11.2017

ŚWIĘTO  SZKOŁY wg harmonogramu

Dyrektor

K. Pachnik-koordynator

Nauczyciele

Samorząd Uczniowski

.11.2017

Akcja ?Góra Grosza"

L. Olszewska

Samorząd Uczniowski

20.11.2017

Rada Pedagogiczna - szkolenie: - ?Innowacyjny nauczyciel - aktywny i zaangażowany uczeń, czyli o innowacjach w edukacji" godz. 14.45 s. 3

Dyrektor

 

Zebrania z rodzicami.          godz. 18.00

Rada Rodziców godz. 19.00

21-24.11.2017

Matura próbna - OPERON  wg harmonogramu

Dyrektor

30.11.2017

Andrzejki

Wychowawcy

 

G  R  U  D  Z  I  E  Ń

1.12.2017

Światowy Dzień Walki z AIDS (walczymy z uzależnieniami)

I. Cichoń

D. Strzyżewska

5.12.2017

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

I. Cichoń

6.12.2017

Klasowe ?Mikołajki"

Wychowawcy

Samorząd Uczniowski

.12.2017

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, Dzień Ochrony Praw Dziecka

Spotkanie z prawnikiem

M. Bartnicki

T. Jackiewicz

11.12.2017

Rada Pedagogiczna - szkolenie: - ?Zmiany organizacyjne i strukturalne systemu oświaty od 1 września 2017 r. Konsekwencje zmian w organizacji pracy szkoły i nauczycieli"       godz. 14.45 s. 3

Dyrektor

Zebrania z rodzicami. Informacja o zagrożeniach w klasach I, II i III.

  godz. 18.00

Rada Rodziców godz. 19.00

.12.2017

Szlachetna Paczka-finał

I.Cichoń

Samorząd Uczniowski

22.12.2017

Wigilia Szkolna - Jasełka (zapoznanie młodzieży z różnymi tradycjami świątecznymi w krajach, którego język poznają w naszej szkole       - podsumowanie konkursu)  godz. 12.45 w sali gimnastycznej

Nauczyciele

Wychowawcy

Zespół językowy

22.12.2017

Spotkanie wigilijne  pracowników  ZSP            godz. 14.00 w sali nr 3

Dyrektor

23-30.12.2017

Zimowa przerwa świąteczna

MEN

S  T  Y  C  Z  E  Ń

.01.2018

Próbna matura z Nową Erą - wg harmonogramu

Dyrektor

Nauczyciele

5.01.2018

Koniec I okresu nauki w klasach I, II  i III- ostateczny termin wystawiania ocen

Dyrektor

Nauczyciele

Wychowawcy

8.01.2018

Rada Pedagogiczna - klasyfikacja po I semestrze.  godz. 14.45

Dyrektor

Spotkanie z rodzicami - podsumowanie I semestru; godz. 18.00

Rada Rodziców godz. 19.00

12 lub 13 .01.2018

STUDNIÓWKA   

Dyrekcja

Wychowawcy kl. III

Nauczyciele

L  U  T  Y

5.02.2018

Rada Pedagogiczna-szkolenie: - ?Standardy jakości pracy nauczyciela w świetle nowych wymagań wobec szkół i placówek"   godz. 14.45  s. 3

Dyrektor

7.02.2018

Ostateczny termin składania deklaracji maturalnych

Dyrektor

.02.2018

I etap Konkursu Katyńskiego

M. Bartnicki

.02.2018

Dzień Bezpiecznego Internetu

B. Nowak

T. Jackiewicz

26.02.2018

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego - Dyktando szkolne

M. Cegiełka

K. Pachnik

T. Jackiewicz

Rada Pedagogiczna  -Szkolenie:.     godz. 14.45  s. 3

Dyrektor

M  A  R  Z  E  C

.03.2018

II etap Konkursu Katyńskiego - w Izbie Pamięci Rodziny Grabskich.

Dyrektor

M. Bartnicki

Pedagog szkolny

.03.2018

Podsumowanie Konkursu ?Katyńskiego" godz. 11.00

 w Izbie Pamięci Rodziny Grabskich

Dyrektor

M. Bartnicki

12.03.2018

Spotkanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018 godz. 18.00

Dyrektor

Nauczyciele

14.03.2018

Dzień liczby ? (pi)

L. Olszewska

J. Oniszk-Palacz

19-21.03.

2018

Rekolekcje Wielkopostne. Misterium Paschalne

Dyrektor

ks.  M. Buraczyński

Wychowawcy

    26.03.2018

Rada Pedagogiczna - szkolenie: -?Nowe obowiązki szkoły w zakresie przeciwdziałania narkomanii"       godz. 14.45   s. 3

Dyrektor

Nauczyciele

Wychowawcy

 

 

Spotkanie z rodzicami  (zagrożenia w kl. III);

K  W  I  E  C  I  E  Ń

29.03-3.04.2018

Wiosenna przerwa świąteczna

MEN

16.04.2018

Dzień otwarty. Promocja szkoły  godz. 18.00

Dyrektor

Zespół ds. promocji

Nauczyciele

18.04.2018

Apel - 76. Rocznica Mordu  Katyńskiego.

M. Bartnicki

Samorząd Uczniowski

20.04.2018

Ostateczny termin wystawiania ocen w klasach  III

Dyrektor

Nauczyciele

23.04.2018

Rada Pedagogiczna - klasyfikacja i zakończenie nauki uczniów klas III; Szkolenie członków  SZE (Matura 2018)        godz. 14.45  s. 3

Dyrektor

Rada Rodziców   godz.19.00

27.04.2018

Zakończenie nauki uczniów klas III.

Wręczenie świadectw ukończenia szkoły. Pożegnanie.          godz. 14.00

Dyrektor

Wychowawcy

Nauczyciele

30.04.2018

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Zarz. Dyr. ZSP

M  A  J

2.05.2018

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Zarz. Dyr. ZSP

3.05.2018

Święto Konstytucji 3-go Maja. Udział w obchodach miejskich

Dyrektor

Nauczyciele

4-27.05.2018

MATURA 2018     wg harmonogramu CKE

Dyrektor

4,7,8.05.2018

Dni wolne od zajęć lekcyjnych dla uczniów klas I i II

Zarz. Dyr. ZSP

do 20.05.2017

Informacja o ocenach niedostatecznych uczniów klas I i II.

Nauczyciele

Wychowawcy

28.05.2018

Rada Pedagogiczna -szkolenie:-?Funkcja oceny szkolnej. Zasady prawidłowego oceniania osiągnięć i zachowania uczniów"  godz. 14.45

 

Dyrektor

 

Wychowawcy

Nauczyciele

Zebranie z rodzicami (zagrożenia w kl. I i II);  godz.18.00

 

 

C  Z  E  R  W  I  E  C

1.06.2018

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Zarz. Dyr. ZSP

4.06.2018

Dzień Dziecka - na sportowo i naukowo

J. Kasprzykowski

Nauczyciele

Samorząd Uczniowski

9.06.2018

X Bieg Marszałka

Dyrektor

Nauczyciele

13.06.2018

Święto Miasta Sulejówek

Dyrekcja

Nauczyciele

15.06.2018

Ostateczny termin wystawiania ocen.

Nauczyciele

Wychowawcy

18.06.2018

Rada Pedagogiczna - klasyfikacja i promocja   godz. 14.45  sala 3

Dyrektor

Rada Rodziców  godz. 19.00

22.06.2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18. godz. 9.00  sala 3

Dyrektor

26.06.2018

Podsumowanie planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018       godz. 10.00    s.3

Dyrektor

20-24.08.2018

Egzaminy poprawkowe - wg. harmonogramu

Dyrektor

Nauczyciele

29.08.2018

Rada Pedagogiczna-podsumowanie pracy w roku szk. 2017/18 oraz przygotowania do nowego roku szkolnego 2018/19  godz. 10.00

Dyrektor

23.06-31.08.

2018

             W A K A C J E

MEN

       

 

 

 

Wróć