matura 2018

2018-05-01 09:48

 

Harmonogram matury 2018 w terminie głównym

 

Część ustna egzaminu maturalnego

9 do 22 maja

język polski,
języki mniejszości narodowych,
język łemkowski,
język kaszubski

Egzamin przeprowadzany jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.

5 do 25 maja

języki obce nowożytne

Część pisemna egzaminu maturalnego

Data

Godzina 9:00

Godzina 14:00

4 maja,

piątek

j. polski - poziom podstawowy (pp)

j. polski - poziom rozszerzony (pr)

Sobota, niedziela

7 maja, poniedziałek

matematyka - pp

j. łaciński i kultura antyczna - pp, pr

8 maja, wtorek

język angielski - pp

język angielski - pr
język angielski dla klas dwujęzycznych (dj)

9 maja, środa

matematyka - pr

filozofia - pp, pr

10 maja, czwartek

biologia - pp, pr

historia sztuki - pp, pr

11 maja, ptiątek

wiedza o społeczeństwie - pp, pr

informatyka - pp, pr

Sobota, niedziela

14 maja, poniedziałek

fizyka i astronomia - pp, pr

geografia - pp, pr

15 maja, wtorek

język niemiecki - pp

język niemiecki - pr, dj

16 maja, środa

chemia - pp, pr

historia - pp, pr

17 maja, czwartek

język rosyjski - pp

język rosyjski - pr, dj

18 maja, piątek

język francuski - pp

język francuski - pr, dj

Sobota, niedziela

21 maja, poniedziałek

język hiszpański - pp

język hiszpański - pr, dj

22 maja, wtorek

język włoski - pp

język włoski - pr, dj

 

 

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół

Przekazanie do szkół świadectw z wynikami egzaminów maturalnych odbędzie się 3 lipca 2018 r. Jest to również data wydania świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w maju i czerwcu (w dodatkowym terminie).

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego

Dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie egzaminy maturalne odbędą się w terminie od 4 do 20 czerwca 2018 r.

Więcej informacji, w tym dokładny harmonogram matury dla matury w terminie dodatkowym można znaleźć na stronach Centralnej Komisji Edukacyjnej.

Termin poprawkowy matury 2018

Maturzyści, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego w terminach:

  • Część pisemna - 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9.00.
  • Część ustna - 21-22 sierpnia 2018 r. - język polski, języki mniejszości narodowych i języki obce nowożytne - prezentacja i wypowiedź - formuła od 2015

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw dojrzałości dla egzaminu poprawkowego - 11 września 2018 r.

Więcej informacji na temat terminu poprawkowego egzaminu maturalnego w 2018 r. można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Edukacyjnej.

Serwis www.kalendarzswiat.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w zamieszczonych informacjach. Opracowano na podstawie danych Ministerstwa Edukacji Narodowej - www.men.gov.pl oraz Centralnej Komisji Edukacyjnej (www.cke.edu.pl)

 

Wróć