Stypendium Prezesa Rady Ministrów

2017-11-23 19:58

 

 Barłomiej Fiszner otrzymał w tym roku szkolnym

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 Gratulujemy !

 

tl_files/zsl/kronika/nowe/bartlomiej.jpg

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

 

 

Wróć