Warsztaty Dziennikarskie 21 i 27 .10.2010

2010-10-28 10:17

warsztaty

Dnia 21 października uczniowie klas IA i IIA pod opieka  Beaty Nowak i Magdaleny Kanadys  wzięli udział w zajęciach dziennikarskich, które odbyły się w Warszawie.

Kilka dni później 27.10.2010 uczniowie klasy IB pod opieką Beaty Świętochowskiej oraz  Danuty Pokojskiej również miała możliwość wzięcia udziału w warsztatach.


Warsztaty skierowane były do osób, które chciałyby związać swoją przyszłość z pracą w mass mediach, pragną rozwijać i doskonalić swój warsztat młodego dziennikarza lub z tym kierunkiem wiążą swoją dalszą karierę zawodową. Zajęcia były podzielone na : dziennikarstwo telewizyjne z Tomaszem Sandakiem, dziennikarstwo sportowe z Jackiem Kurowskim lub z Bożydarem Iwanowem oraz sztuka autoprezentacji
z Pawłem Pochwałą.

foto  z warszatów warsztaty dziennikarskie 21 i 27 .10.2010

 

Warsztaty dziennikarstwa sportowego to zajęcia dla tych, którzy chcą bliżej poznać tajniki dziennikarstwa tematycznego, jakim jest obszar dziennikarstwa sportowego. Było to kapitalne wprowadzenie  w  świat   komunikacji społecznej  w zakresie  wydarzeń  sportowych  przed  Euro 2012.
A dziennikarz pan Jacek Kurowski i pan Bożydar Iwanow wprowadzili nas w kulisy pracy dziennikarskiej na    wielkich    imprezach.   Przybliżyli   pracę   fotoreportera    sportowego    oraz     opowiedzieli   nam
o przekazywaniu   emocji  w  komentarzu  sportowym. Na  tych warsztatach  uczniowie  mogli   pokazać

i sprawdzić  swoje  umiejętności  jako  reporter  sportowy, a Tomasz Jackiewicz  doskonalę  odnalazł się

w tej roli.  Brawa dla niego!!!

 

Dziennikarstwo telewizyjne to oferta dla tych, którzy chcieliby się specjalizować w dziennikarstwie elektronicznym. Pod okiem dziennikarza Tomasza Sandaka  mogli zobaczyć, jak powstaje materiał telewizyjny: film dokumentalny pod tytułem ?Krzyż -historia prawdziwa" . Przedstawił on ciekawe materiały dotyczące afery z krzyżem pod Pałacem Prezydenckim.  Na krótkich filmach można było zobaczyć nadmierne spożywanie alkoholu, naśmiewanie się z poglądów religijnych, przedstawienia, śpiewy, modlitwy, bijatyki -wszystko to, do czego zdolni są Polacy. 

 

Warsztaty autoprezentacji miały przede wszystkim charakter praktyczny. Uczestnicy mogli przyjrzeć się swoim słabym i mocnym stronom, a następnie przećwiczyć i udoskonalić własne umiejętności prezentacyjne pod okiem doświadczonego ? dziennikarki Pawła Pochwały. Autoprezentacja to inaczej świadome kreowanie własnego wizerunku, czyli obrazu swojej osoby w oczach innych ludzi. W życiu zawodowym umiejętność pozytywnej autoprezentacji jest szczególnie przydatna osobom, które często kontaktują się z innymi ludźmi. Na wywieranie korzystnego wrażenia składa się szereg powiązanych ze sobą elementów, m.in. nasz wygląd zewnętrzny, postawa, gestykulacja, ruch, pozytywne nastawienie do siebie i świata zewnętrznego, panowanie nad emocjami. O tym wszystkim dowiadywaliśmy się w trakcie  warsztatu. 

 

 

Tegoroczne warsztaty były naprawdę udane i młodzież wróciła z nich  z nowymi doświadczeniami.

 

Wróć