Bardzo dobre wyniki matur 2010 w naszej szkole

2010-07-04 14:29

 

 

Wyniki egzaminu maturalnego

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  w 2010 roku

Dla Liceum Ogólnokształcącego:
 
zdało maturę 95,55% abiturientów 


zdawalność z poszczególnych przedmiotów:

                                   Język POLSKI                             100%
                                   MATEMATYKA                              98%
                                   Język ANGIELSKI                         98%

                                   Język HISZPAŃSKI                     100%

                                   BIOLOGIA                                 100%
                                   GEOGRAFIA                              100%

                                   HISTORIA                                 100%

                                   WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE    100%

                                   FIZYKA                                    100%

 

Przykład dla porównania:

 

Przedmiot

LO im.I.J.Paderewskiego w Sulejówku

Województwo mazowieckie

Polska

wynik ogólny

95,55%

89,5%

91%

język polski

100%

95,90%

95%

język angielski

98%

88,79%

86%

matematyka

98%

87,97%

87%


Wróć