zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla dzieci

2016-10-31 21:25

 

 

Dnia 28.10.2016 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Okuniewie odbyły się zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej. Szkolenie przeprowadziła grupa ratowników szkolnych z LO w składzie: Robert Owczarek, Aleksandra Bator, Zuzanna Śmigielska, Robert Zimny i Przemysław Makowiak pod opieką p. Beaty Ługowskiej. Nasi ratownicy przekazali uczniom wiedzę teoretyczną z zakresu podstawowej pomocy przedmedycznej, która utrwalona została poprzez ćwiczenia praktyczne. Uczniowie ćwiczyli udzielanie pomocy poszkodowanym w upozorowanych przez ratowników wypadkach.

 

 

  wiecęj zdjęć na  szkolnym FB

tl_files/zsl/kronika/nowe/okuniew.jpg

Wróć