Rekrutacja do klas pierwszych w roku szk. 2015/2016

Informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych w liceum i szkole zawodowej...

Więcej...

Kryteria i zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych

Szczegółowe informacje (wymagane dokumenty, kryteria rekrutacji, punktacja)...

Więcej...

Terminarz rekrutacji - harmonogram działań GIMNAZJALISTY

Ważne daty związane z rekrutacją

Harmonogram działań na rok szkolny 2015/2016...

Więcej...

Adres systemu do rekrutacji...

Adres systemu rekrutacji (uruchomiony będzie od 10 maja):
www.ponadgimnazjalne.edukacja-warszawa.pl
Masz  problemy badź nie miasz możliwości rejestracji przez system zapraszamy do  naszej szkoły i założymy konto kandydatowi i pomożemy przejść przez proces elektronicznej rekrutacji.

Więcej...

Publikacje informacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z  ulotką informacyjną ... 

Więcej...