Rekrutacja do klas pierwszych w roku szk. 2014/2015

Informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych w liceum i szkole zawodowej...

Więcej...

Terminarz rekrutacji - harmonogram działań GIMNAZJALISTY

Ważne daty związane z rekrutacją.

Harmonogram działań na rok szkolny 2014/2015...

Więcej...

Adres systemu do rekrutacji...

Adres systemu rekrutacji (uruchomiony będzie od 10 maja):
www.ponadgimnazjalne.edukacja-warszawa.pl
Masz  problemy badź nie miasz możliwości rejestracji przez system zapraszamy do  naszej szkoły i założymy konto kandydatowi i pomożemy przejść przez proces elektronicznej rekrutacji.

Więcej...

Publikacje informacyjne

Zapraszamy do pobrania plakatu i ulotki informacyjnej... 

Więcej...