wolontariat

"Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi".
Jan Paweł II

 

Wolontariat to nie tylko sposób na spędzenie wolnego czasu czy bycie użytecznym. Wolontariat to przede wszystkim wyjście naprzeciw drugiemu człowiekowi, to podjęcie odpowiedzialności za drugiego człowieka, to wspaniałe doświadczenie obdarowywania i bycia obdarowanym.

 

Członkami "Klubu Ośmiu" są wolontariusze, będący uczniami naszej szkoły, którzy chcą robić coś dobrego dla drugiego człowieka. Zrzesza on osoby otwarte, z pozytywną energią, o dobrych sercach, mądrych pomysłach i pragnieniu niesienia pomocy.

Głównymi celami Klubów jest:

 

- pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach,

- wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, promowanie życia bez uzależnień, wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań młodzieży,

-  pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym, samotnym, działania na rzecz środowiska naturalnego.  

 

Na co dzień wolontariuszy obowiązują takie zasady:
- zasada osobistej pracy i zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,
- zasada etyczna "wstyd za zło".

Strona internetowa fundacji ?ŚWIAT NA TAK": www.swiatnatak.pl

Plan działań

Aktywność wolontariuszy uczestniczących w projekcie ukierunkowana jest na dwa obszary:

 

środowisko szkolne - zakłada zaangażowanie młodzieży do działań wolontarystycznych na terenie szkoły np. pomoc słabszym uczniom, podejmowanie działań akcyjnych na rzecz szkoły.

środowisko lokalne - praca na rzecz dzieci ze środowisk zagrożonych, pomoc osobom niepełnosprawnym, osobom starszym, samotnym, chorym. Zakładamy również działalność ekologiczną na rzecz środowiska lokalnego.

Nasi wolontariusze to uczniowie naszej szkoły pod opieką pedagoga szkolnego


Uczestniczą w organizowaniu  wielu akcjach ogólnopolskich, jak znana wszystkim:

Pola Nadziei-cykl charytatywnych na rzecz hospicjum

 

Akcja Góra Grosza- celem akcji jest zebranie funduszy na programy pomocy dzieciom osieroconym 

Świąteczna Paczka- zbieranie datków w sklepach dla rodzin mniej zamożnych z terenu Sulejówka

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

 

 

wiecej informacji, artykułów, zdjęć  w dziale Droga do sukcesu-wolontariat