• Rekrutacja 2020/2021

     • Adres i pokaz elektronicznego systemu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę

     • 15 czerwca o godz. 8.00 zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę pod adresem:

       

      https://warszawa.edu.com.pl

       

      Pokaz obsługi systemu elektronicznego naboru przez kandydata

       

      https://www.youtube.com/watch?v=2cRjtr30HZc&feature=youtu.be

     • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - przewodnik dla rodziców od Mazowieckiego Kuratora Oświaty

     • Szanowni Państwo,

      podjęcie decyzji dotyczącej dalszej drogi edukacyjnej Państwa dzieci jest dużym wyzwaniem.

      Wybór, przed którym stają młodzi ludzie, wymaga dojrzałości i odpowiednich umiejętności oceny sytuacji obecnej, a także przewidywania następstw tej decyzji. Istotne jest odpowiednie przygotowanie, zgromadzenie wiedzy, refleksja nad oczekiwaniami, preferencjami, uzdolnieniami dziecka, a także wizja jego przyszłości zawodowej. Ważne jest, by w podejmowaniu tej trudnej decyzji towarzyszyli uczniom ich rodzice, służąc swoją radą i doświadczeniem.

      Zachęcamy Państwa do korzystania z publikowanej prezentacji. Wierzymy, że Przewodnik będzie pomocnym narzędziem przy podejmowaniu wspólnie z dzieckiem właściwej decyzji dotyczącej wyboru typu szkoły i profilu kształcenia.

       

      https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/14771,Rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych-przewodnik-dla-Rodzicow.html

     • Proponowane profile klas 2020/2021