• Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

    • Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022 odbędą się :

                                                  13 września 2021

                                              25 października 2021

                                                   6 grudnia 2021

                                                  17 stycznia 2022

                                                    21 marca 2022

                                                      23 maja 2022