• Kalendarz roku szkolnego

    • Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

    •  

     Data

                                               Wydarzenie

               Osoby odpowiedzialne

      

     Wrzesień

      

      

     1.09.2022

     Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 godz.10.30

     11:00- spotkanie z wychowawcami, zapoznanie uczniów z:

     -podstawowymi dokumentami obowiązującymi w szkole,

     -procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa w szkole,

     -planem zajęć lekcyjnych,

     -planem wychowawczo – profilaktycznym .

     Spotkanie zespołów przedmiotowych- omówienie planów pracy.

     Dyrektor i wychowawcy

      

      

     5.09-9.09.2022r.

     Kiermasz podręczników szkolnych.

     A. Welc , Samorząd Uczniowski

      

      

     12-16. 09.2022r.

     Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych w szkole

     E. Kozakiewicz

     S. Lubas  

     Wychowawcy klas

      

      

     12.09.2022r.

     Rada Pedagogiczna.

     Godz.15.30

     Zatwierdzenie planów pracy Zespołów Przedmiotowych, plan nadzoru pedagogicznego  i inne.

     Spotkanie z rodzicami o godz.18.00

     Rada Rodziców – wybory uzupełniające, plan pracy w roku szkolnym 2022/2023 , sprawy różne. Godz. 19.00.

     Dyrektor

      

      

     15.09.2022r.

     Uroczystość miejska pod Pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej .Godz. 17.00. Udział biorą uczniowie klas I.

     Dyrektor

     B. Niewiarowska

     K. Pachnik

      

      

     19.09-30.09.2022r.

     Zajęcia integracyjno-adaptacyjne klasy I

     S.Lubas

     Wychowawcy klas I

      

      

     28-30.09.2022r.

     Próbne egzaminy maturalne z OKE

     Dyrektor

     Sekretarz szkoły

     Wychowawcy klas IV 

      

      

     29.09.2022r.

     Dzień sportu. Zaproszenie do udziału Szkołę Podstawową nr. 4 .

     Nauczyciele  w-f,

     Klub Herkules

      

      

     14.09.2022r.

     Kalendarz wyborczy:

     -wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek

     -wyborów do Samorządu Szkolnego.

     Ostateczny termin złożenia wniosków o rozpoczęcie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego

     M. Bartnicki

     S. Lubas

      

     Wicedyrektor Szkoły

      

      

     20.09- 29.09.2022r.

     Kampania wyborcza do Samorządu Szkolnego

     M. Bartnicki

     S. Lubas

      

      

     26.09.2022r.

     Spotkanie Zespołu Wychowawczego godz.15.30

     Omówienie problemów wychowawczych, dostosowań maturalnych u poszczególnych osób, orzeczeń i opinii oraz spraw bieżących.

     Pedagog

     Wychowawcy

      

      

     Do 30.09.2022r.

     Złożenie:

     -rozkładów materiałów,    -planu pracy Pedagoga Szkolnego

     -planów wychowawczych,     -szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego,

     -PSO,           - planu pracy biblioteki.

     Nauczyciele

     Wychowawcy

      

      

     30.09.2022r.

     Wybory do Samorządu Szkolnego

     M. Bartnicki

     S. Lubas

      

      

     Do 30.09 .2022r.

     Zapoznanie uczniów klas IV z zasadami Egzaminu Maturalnego w 2023r.

     Sekretarz Szkoły

      

      

     Do 30.09 .2022r.

     Przekazanie przez uczniów klas IV wypełnionych

     deklaracji maturalnych wychowawcom.

     Wychowawcy klas IV

      

      

     Do 30.09.2022r.

     Debata przedwyborcza kandydatów na radnych

     Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek

     Komisja wyborcza

      

      

     Do 30.09.2022r.

     Deklaracja planowanego przez nauczyciela udziału w

     szkoleniach zewnętrznych  w roku szkolnym 2022/2023

     Nauczyciela (A. Welc)

      

      

      

     PAŹDZIERNIK

      

      

      

     3.10.2022r.

     Dzień Języków.

     Nauczyciele jęz. obcych.

      

      

     11.10.2022r.

     Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych:

     - noc w bibliotece

     A.Welc

     Nauczyciele jęz. polskiego

      

      

     13.10.2022r.

     Dzień Nauczyciela  

     Samorząd Szkolny

      

      

     14.10.2022r.

     Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

     Zarządzenie Dyrektora  Szkoły

      

      

     24.10.2022r.

     Rada pedagogiczna godz. 15.30

     Zebranie z rodzicami- dzień otwarty

     Dyrektor

      

      

     24.10-28.10.2022r.

     Tydzień kultury :

     - dyktando z języka polskiego

     - konkurs recytatorski,

     -muzyczny,

     -plastyczny,            

     -fotograficzny     (twórczość naszej młodzieży -wystawa prac)

     A.Welc

     Nauczyciele jęz. polskiego

     S. Kubiak-Dobrowolska

      

      

      

     28.10.2022r

     Akcja zapomniany grób.

     B. Niewiarowska

     K. Pachnik

      

      

      

     Listopad

      

      

      

     2.11.2022r.

     Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania

     (cykl zajęć z dietetyki)

     E. Kozakiewicz

     M. Bury-Wojtylak

      

      

     10.11.2022r.

     Wieczorek poetycki  z okazji 100-rocznicy Odzyskania Niepodległości

     T.Jackiewicz

     M.Koszewski

      

      

     11.11.2022r.

     Święto Niepodległości-udział w obchodach miejskich

     Dyrekcja

     B. Niewiarowska,

     K. Pachnik

      

      

     17.11.2022r.

     Święto Szkoły

     K. Pachnik-koordynator

     Nauczyciele

     Samorząd Uczniowski

      

      

     18.11.2022 (20)

     Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

      S. Lubas, Wychowawcy

      

      

     21.11-25.11.2022r.

     Akcja  ,,Góra grosza”

     P.Fiedorczyk

     Samorząd Uczniowski

      

      

     Do 30 .11.2022r.

     Matura próbna – Operon wg harmonogramu

     Dyrektor

      

      

     29.11.2022r.

     W połowie drogi – próbne matury dla klas trzecich z jęz. polskiego, matematyki jęz. angielskiego

     Nauczyciele

      

      

      

      

     Grudzień

      

      

      

     2.12.2022

     Światowy Dzień Walki z AIDS (walczymy z uzależnieniami)

     E. Kozakiewicz

     S.Lubas

      

      

     06.12.2022r.

     Mikołajki klasowe. Przygotowanie upominków dla osób uczestniczących w zajęciach organizowanych przez fundacje ,,Świat integracji”.

     S.Lubas

     Wolontariusze

      

      

     12-22.12.2022r.

     Próbne egzaminy maturalne z OKE

     Dyrektor

     Sekretarz szkoły Wychowawcy  klas IV

      

      

     12.12.2022r.

     Rada Pedagogiczna- szkolenie. Godz.15.30

     Zebranie z rodzicami. Informacje o zagrożeniach w klasach: I,II,III,IV – godz.18.

     Rada Rodziców- godz.19.00

     Dyrektor

      

      

     21.12.2022r.

     Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, Dzień Ochrony Praw Dziecka

     P.Podgórska-Piórnik

      

      

     Do 23.12.2022r.

     Szlachetna Paczka-finał

     Dyrektor

     S.Lubas

      

      

     22.12.2022r.

     Wigilia Szkolna-Jasełka (zapoznanie młodzieży z różnymi tradycjami świątecznymi)

     Zespół językowy

     A.Groszewska-koordynator

      

      

     22.12.2022r.

     Spotkanie wigilijne pracowników ZSP. Godz.14.00 w Sali nr.3

     Dyrektor

      

      

     23.12-31.01.2023r.

     Zimowa przerwa świąteczna.

     MEN

      

      

      

     Styczeń

      

      

      

     Do 30.01.2022r.

     Próbna matura z Nową Erą – wg harmonogramu

     Sekretarz Szkoły

      

      

     13.01.2023r.

     Koniec pierwszego okresu w klasach I,II,III,IV.

     Ostateczny termin wystawienia ocen.

     Dyrektor

     Nauczyciele Wychowawcy

      

      

     16.01.2023r.

     Rada Pedagogiczna- klasyfikacja po pierwszym semestrze- godz. 15.30.

     Spotkanie z rodzicami- podsumowanie pierwszego semestru-godz.18.00

     Rada Rodziców ,godz.19.00.

     Dyrektor

      

      

     Styczeń 2023r.

     Studniówka

     Wychowawcy klas IV

      

      

     23.01-31.01.2023r.

     Podaj łapę –zbiórka dla zwierząt ze schroniska.

     S.Lubas

     Samorząd Uczniowski

      

      

      

     Luty

      

      

      

     7.02.2023r

     Ostateczny termin składania deklaracji maturalnych.

     Dyrektor

     Sekratarz Szkoły

      

      

     7.02.2023r.

     Dzień Bezpiecznego Internetu

     J. Janczewski

      

      

     Do końca lutego 2023r.

     II etap Konkursu Katyńskiego

     M. Bartnicki

      

      

     13.02-26.02.2023r.

     Ferie zimowe.

     MEN

      

      

      

     Marzec

      

      

      

     Do końca 03.2023r

     Podsumowanie konkursu ,,Katyńskiego” –godz. 11.00

     M.Bartnicki

      

      

     13.03.2023r.

     Dzień liczby ,, π ‘'

     P.Fiedorczyk

     SZ. Lasota

      

      

     20.03.2023r.

     Pierwszy dzień wiosny.

     Samorząd Uczniowski

      

      

     27.03.2023r.

     Rada Pedagogiczna- godz. 15.30. Propozycje ocen niedostatecznych dla uczniów klas IV.

     Spotkanie z rodzicami-godz.18.00- zagrożenia klasa IV

     Rada Rodziców ,godz.19.00.

     Dyrektor

      

      

     28.03.2023r.

     Spotkanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/24,godz.19.00

     Dzień otwarty.

     Dyrektor

     Nauczyciele

      

      

      

     Kwiecień

      

      

      

     1.04.2023r.

     Prima  Aprilis

     Samorząd Szkolny

      

      

     04.2023r.

     Spotkania rekolekcyjne .

     B. Niewiarowska

      

      

     04.2023r.

     Targi szkół w Mińsku-Mazowieckim

     Wicedyrektor

      

      

     24.04.2023r.

     Rada Pedagogiczna- godz. 15.30. Klasyfikacja uczniów klas IV       - szkolenie Matura 2023

     Spotkanie z rodzicami-godz.18.00

     Rada Rodziców ,godz.19.00.

     Dyrektor

      

      

     28.04.2023r.

     Zakończenie nauki klas IV.

     Wręczenie świadectw ukończenia szkoły.

     Pożegnanie godz.14.00.

     Dyrektor

     Wychowawcy

     Nauczyciele

      

      

      

     Maj

      

      

      

     3.05.2023r.

     Święto konstytucji 3-go Maja. Udział w obchodach miejskich.

     K.Pachnik

     B.Niewiarowska

      

      

     4.05,5.05,8.05

     Matura. Dni wolne od zajęć dydaktycznych w klasach I,II,III

     Zarz. Dyr. ZSP

      

      

     4.05-24.05

     Matura 2023- wg. harmonogramu CKE

     Dyrektor

      

      

     22.05.2023r.

     Rada Pedagogiczna- godz. 15.30. - zagrożenia

     Spotkanie z rodzicami-godz.18.00

     Rada Rodziców ,godz.19.00.

     Dyrektor

     Wychowawcy

      

      

      

     Czerwiec

      

      

      

     1.06.2023r.

     Dzień Dziecka

     Samorząd Uczniowski

      

      

     10.06.2023r.

     Bieg Marszałka

     A.Welc

      

      

     13.06.2023r.

     Święto Miasta Sulejówek

     Nauczyciele

      

      

     16.06.2023r.

     Ostateczny termin wystawienia ocen.

     Nauczyciele

     Wychowawcy

      

      

     19.06.2023r.

     Rada Pedagogiczna- godz. 15.30- klasyfikacja klas I,II,III.

     Godz.15.30

     Dyrektor

      

      

     23.06.2023r.

     Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023. Godz. 9.00

     Dyrektor

      

      

     24.06-31.08.2023r.

     Wakacje

     MEN

      

      

     22.06-25.08.2023r

     Egzaminy poprawkowe

     Dyrektor

      

      

     30.08.2023r.

     Rada Pedagogiczna –podsumowanie pracy w roku szkolnym 2022/2023. Podsumowanie planu nadzoru pedagogicznego . Godz. 10.00. Przygotowanie do nowego roku szkolnego.

     Dyrektor