• Kalendarz roku szkolnego

    • Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

     w Zespole Szkół Ponadpodstawowych

     im. I. J. Paderewskiego w Sulejówku

     Data

     Wydarzenie

               Osoby odpowiedzialne

      

     WRZESIEŃ

      

      

     4.09.2023

     Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 godz.9.00- 9.30

     - spotkanie z wychowawcami, zapoznanie uczniów z:

     • podstawowymi dokumentami obowiązującymi w szkole,
     • procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa w szkole,
     • planem zajęć lekcyjnych,
     • planem wychowawczo – profilaktycznym .

     Spotkanie zespołów przedmiotowych- omówienie planów pracy.

     Dyrektor i wychowawcy

      

     6.09-8.09.2023r.

     Kiermasz podręczników szkolnych.

     A. Welc , Samorząd Uczniowski

      

     11.09.2023r.

     Rada Pedagogiczna godz.15.30

     Zatwierdzenie planów pracy Zespołów Przedmiotowych, plan nadzoru pedagogicznego  i inne

     Dyrektor

      

     Spotkanie z rodzicami godz.18.00

     Rada Rodziców – wybory uzupełniające, plan pracy w roku szkolnym 2023/2024 , sprawy różne. Godz. 19.00.

     Dyrektor

     Wychowawcy

     Nauczyciele

      

     15.09.2023r.

     Uroczystość miejska pod Pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej .Godz. 17.00. Udział biorą uczniowie klas I.

     Dyrektor

     M. Mika

     B. Niewiarowska

     K. Pachnik

      

     18.09-30.09.2023r.

     Zajęcia integracyjno-adaptacyjne klasy I

     A. Szczęśniak

     M. Borowski

     U. Szpanerska

     Wychowawcy klas I

      

     29.09.2023r.

     Dzień sportu. Zaproszenie do udziału Szkołę Podstawową nr. 4 .- Turniej piłki siatkowej

     Nauczyciele  w-f,

     Klub Herkules

      

     15.09.2023r.

     Kalendarz wyborczy:  

     -wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek

     -wyborów do Samorządu Szkolnego.

     Ostateczny termin złożenia wniosków o rozpoczęcie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego.

     M. Bartnicki

     A.Szczęśniak

      

     Wicedyrektor Szkoły

      

     19.09- 29.09.2023r.

     Kampania wyborcza do Samorządu Szkolnego

     M. Bartnicki

     A. Szczęśniak

      

     Wrzesien- Pażdziernik

     Padre Cup

     Nauczyciele w-fu

      

     18.09.2023r.

     Spotkanie Zespołu Wychowawczego godz.15.30

     Omówienie problemów wychowawczych, dostosowań maturalnych u poszczególnych osób, orzeczeń i opinii oraz spraw bieżących.

     Pedagog

     Wychowawcy

      

      25.09.2023r.

     Rada Pedagogiczna- zatwierdzenie dokumentów z PPP- IPET godz.15 30

     Ostateczny termin złożenia:

     • rozkładów materiałów,       
     • planu pracy Pedagoga Szkolnego
     • planów wychowawczych,          
     • szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego,
     • PSO,                    
     • planu pracy biblioteki.

     Nauczyciele

     Wychowawcy

      

     29.09.2023r.

     Wybory do Samorządu Szkolnego

     M. Bartnicki

     A. Szczęśniak

      

     Do 29.09.2023r.

     Zapoznanie uczniów klas IV z zasadami Egzaminu Maturalnego w 2024r.

     Sekretarz Szkoły

      

     Do 29.09.2023r.

     Przekazanie przez uczniów klas IV wypełnionych

     deklaracji maturalnych wychowawcom.

     Wychowawcy klas IV

      

     Do 29.09.2023r.

     Debata przedwyborcza kandydatów na radnych

     Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek

     Komisja wyborcza

      

     wrzesień

     Lekcja tematyczna w Instytucie Austriackim

     I.Smolik
     A.Cis

      

     Do 29.09.2023r.

     Deklaracja planowanego przez nauczyciela udziału w

     szkoleniach zewnętrznych  w roku szkolnym 2023/2024

     Nauczyciele

      A. Welc-koordynator

      

      

                                            PAŹDZIERNIK

      

      

     06.10.2023r.

     Dzień Języków.

     Nauczyciele jęz. obcych.

      

     11.10.2023r.

     Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych:

     - noc w bibliotece

     A.Welc

     Nauczyciele jęz. polskiego

      

     13.10.2023r.

     Dzień Nauczyciela 

     Samorząd Szkolny

      

     14.10.2023r.- sobota

     Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

     Dzień Nauczyciela – apel w dniu 17.10.2023

     Zarządzenie Dyrektora  Szkoły

      

     październik

     Konkurs Kaligraficzny

     Nauczyciele j.polskiego

      

     październik

     Europejski Dzień Języków Obcych

     Nauczyciele języków obcych

      

     23.10-27.10.2023r.

     Tydzień kultury :

     - dyktando z języka polskiego

     - konkurs recytatorski,

     -muzyczny,

     -plastyczny,           

     -fotograficzny ( twórczość naszej młodzieży -wystawa prac)

     A.Welc

     Nauczyciele jęz. polskiego

     S. Kubiak-Dobrowolska

      

     30.10.2023r

     Akcja zapomniany grób - sprzątanie grobów

     B. Niewiarowska

     K. Pachnik

      

      

     LISTOPAD

      

      

     6.11.2023r.

     Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania

     (cykl zajęć z dietetyki)

     E. Kozakiewicz

     U. Szpaderska

      

     listopad

     „Ojcowie Niepodległości”

     K.Pachnik- M.Kosowska, inni nauczyciele j. polskiego

      

     listopad

     „Eko Planeta” konkurs ekologiczny

     E. Kozakiewicz

      

     listopad

     Dyktando w językach obcych

     Nauczyciele języków obcych

      

     6.11.2023

     Rada pedagogiczna godz. 15.30

     Zebranie z rodzicami- dzień otwarty godz  18 00

     Dyrektor

      

     09.11.2023r.

     Wieczorek poetycki  z okazji 100-rocznicy Odzyskania Niepodległości

     Nauczyciele jęz. polskiego

      

      

     11.11.2023r.

     Święto Niepodległości-udział w obchodach miejskich

     Dyrekcja

      M. Mika

     B. Niewiarowska,

     K. Pachnik

      

     17.11.2023r.

     Święto Szkoły

     K. Pachnik-koordynator

     Nauczyciele

     Samorząd Uczniowski

      

     20.11-24..11.2023r.

     Akcja  ,,Góra grosza”

     P.Fiedorczyk

     Samorząd Uczniowski

      

     Do 30.11.2023r.

     Matura próbna – Operon wg harmonogramu

     Dyrektor

      

     Listopad

     Zawody  sprawnościowo- wytrzymałościowe w ilości pompek na czas

     Nauczyciele wf-u

      

     29.11.2023r.

     W połowie drogi – próbne matury dla klas trzecich z jęz. polskiego, matematyki jęz. angielskiego

     Nauczyciele

      

     Listo[ad

     „Lecę z Wawy”

     M. Nawojska

      

      

     GRUDZIEŃ

      

      

     01.12.2023r.

     Światowy Dzień Walki z AIDS (walczymy z uzależnieniami)

     E. Kozakiewicz

     A. Szczęśniak

      

     06.12.2023r.

     Mikołajki klasowe. Przygotowanie upominków dla osób uczestniczących w zajęciach organizowanych przez fundację ,,Świat integracji”.

     Wolontariusze

     A. Szczęśniak                     

      

     11.12.2023

     Dzień Pierwszej pomocy

     M. Mika

      B. Ługowska

      

     grudzień

     Językowcy

      

      

     11.12.2023r.

     Rada Pedagogiczna- szkolenie. godz.15.30

     Zebranie z rodzicami. Informacje o zagrożeniach w klasach: I,II,III,IV – godz.18.00

     Rada Rodziców- godz.19.00

     Dyrektor

      

     21.12.2023r.

     Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, Dzień Ochrony Praw Dziecka

     B. Jasiona

      

     Do 23.12.2023r.

     Szlachetna Paczka-finał

     Dyrektor

     B. Zając

      

     22.12.2023r.

     Wigilia Szkolna-Jasełka (zapoznanie młodzieży z różnymi tradycjami świątecznymi)

     Zespól językowy

     M. Dobrowolska -koordynator

      

     22.12.2023r.

     Spotkanie wigilijne pracowników ZSP. Godz.14.00 w Sali nr.3

     Dyrektor

      

     23.12-31.01.2023r.

     Zimowa przerwa świąteczna.

     MEN

      

      

     STYCZEŃ

      

      

     Do 30.01.2024r.

     Próbna matura z Nową Erą – wg harmonogramu

     Sekretarz Szkoły

      

     05.01.2024r.

     Koniec pierwszego okresu w klasach I,II,III,IV.

     Ostateczny termin wystawienia ocen.

     Dyrektor

     Nauczyciele Wychowawcy

      

     08.01.2024r.

      

      

      

     10.01.2024

     Rada Pedagogiczna- klasyfikacja po pierwszym semestrze- godz. 15.30

      Spotkanie z rodzicami- podsumowanie pierwszego semestru-godz.18.00 

     Rada Rodziców  godz.19.00.

      

     Rada Pedagogiczna LOD- godz 15 30

     Dyrektor

      

     Styczeń 2024r.

     Studniówka

     Wychowawcy klas IV

      

     08- 12.01.2024r.

     Podaj łapę –zbiórka dla zwierząt ze schroniska.

     Samorząd Uczniowski

      

     15-28.01.2024r.

     Ferie zimowe.

     MEN

      

      

     LUTY

      

      

     9.02.2024r

     Ostateczny termin składania deklaracji maturalnych.

     Dyrektor

     Sekretarz Szkoły

      

     7.02.2024r.

     Dzień Bezpiecznego Internetu

     J. Janczewski

      

     luty

     Zawody siłowe- wyciskanie sztangi na ławce poziomej

     Nauczyciele w-f

      

     luty

     Konkurs na temat Mitologii

     Nauczyciele j.polskiego

      

      

                                                                   MARZEC

      

      

     13.03.2024r.

     Dzień liczby ,, π ‘'

     P.Fiedorczyk

     SZ. Lasota

      

     20.03.2024r.

     Pierwszy dzień wiosny.

     Samorząd Uczniowski

      

     18.03.2024r.

     Rada Pedagogiczna- godz. 15.30. Propozycje ocen niedostatecznych dla uczniów klas IV.

     Spotkanie z rodzicami-godz.18.00

     Dyrektor

      

     22.03.2024

     „Światowy Dzień Wody”

     B. Zając, B. Pieniak

      

     26.03.2024r.

     Spotkanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/25,godz.18.00

     Dzień otwarty.

     Dyrektor

     Nauczyciele

      

     marzec

     Szkolny Turniej piłki Siatkowej

     Nauczyciele WF

      

     marzec

     Nasz język i nasza poezja- konkurs recytatorski

     Poloniści

      

     marzec

     „Matematyka jest wszędzie”

     A.Artman-Kałuska

      

     marzec

     Dzień liczby PI”

     K. Zalewski

      

     marzec

     Konkurs matematyczny „Kangur”

     Sz. Lasota,

      P. Fiedorczyk

      

     marzec

     Konkurs recytatorki w językach obcych

     Nauczyciele języków obcych

      

      

     KWIECIEŃ

      

      

     1.04.2024r.

     Prima  Aprilis

     Samorząd Szkolny

      

     04.2024r.

     Spotkania rekolekcyjne.

     B. Niewiarowska

      

     04.2024r.

     Targi szkół w Mińsku-Mazowieckim

     Wicedyrektor

      

     kwiecień/maj,

     • Konkursy organizowane i współorganizowane przez bibliotekę; "Konkurs kaligraficzny", "Z książką mi do twarzy"
     • "Sztafeta z Mickiewiczem, Sienkiewiczem, Prusem i innymi"

     Anna Welc

      

     kwiecień

     Konkurs pięknego czytania w językach obcych

     Nauczyciele języków obcych

      

     22.04.2024r

     Rada Pedagogiczna- godz. 15.30. Klasyfikacja uczniów klas IV.

     Spotkanie z rodzicami-godz.18.00

     Rada Pedagogiczna LOD godz 15.30

     Dyrektor

      

     26.04.2024r.

     Zakończenie nauki klas IV, wręczenie świadectw ukończenia szkoły.

     Pożegnanie absolwentów godz.14.00.

     Dyrektor

     Wychowawcy

     Nauczyciele

      

      

     MAJ

      

      

     3.05.2024r.

     Święto konstytucji 3-go Maja. Udział w obchodach miejskich.

     M. Mika

     K.Pachnik

     B.Niewiarowska

      

     6.05,7.05,8.05

     Egzamin maturalny . Dni wolne od zajęć dydaktycznych w klasach I,II,III

     Zarz. Dyr. ZSP

      

     06.05-24.05.2024r.

     Egzamin maturalny 2024- wg. harmonogramu CKE

     Dyrektor

      

     13.05.2024r.

     Rada Pedagogiczna- godz. 15.30.  zagrożenia ocena nast.

     Spotkanie z rodzicami-godz.18.00

     Rada Rodziców ,godz.19.00.

     Dyrektor

     Wychowawcy

      

     21.05.2024

     Obchody Dnia Kadeta

     M. Mika

      

      

     CZERWIEC

      

      

     03.06.2024r.

     Dzień Dziecka

     Samorząd Uczniowski

      

     08.06.2024r.

     Bieg Marszałka

     A.Welc

      

     13.06.2024r.

     Święto Miasta Sulejówek

     Nauczyciele

      

     czerwiec

     Padre Cup II

     Nauczyciele wf

      

     14.06.2024r.

     Ostateczny termin wystawienia ocen.

     Nauczyciele

     Wychowawcy

      

     17.06.2024r.

      

      

     19.06.2024

     Rada Pedagogiczna- godz. 15.30- klasyfikacja klas I,II,III.

      

     RP LOD  godz.15.30

     Dyrektor

      

     21.06.2024r.

     Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023. Godz. 9.00

     Rada pedagogiczna godz.11 00

     Dyrektor

      

     21.06-31.08.2024

     WAKACJE

     MEN

      

     Do 25.08.2024r

     Egzaminy poprawkowe

     Dyrektor

      

     30.08.2024r.

     Rada Pedagogiczna –podsumowanie pracy w roku szkolnym 2023/2024. Podsumowanie planu nadzoru pedagogicznego . Godz. 10.00.

     Przygotowanie do nowego roku szkolnego.

     Dyrektor