• Kalendarz roku szkolnego

    • Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

    • DATA

     W Y D A R Z E N I A

     OSOBY ODPOWIEDZIALNE

     W  R  Z  E  S  I  E  Ń

     1.09.2021

     Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22 godz. 9.00

     9.30 – spotkania z wychowawcami oraz zapoznanie uczniów z:

     1. podstawowymi dokumentami obowiązującymi w szkole;
     2. procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa;
     3. planem zajęć lekcyjnych;
     4. planem wychowawczo-profilaktycznym i inne.

     Spotkania Zespołów Przedmiotowych-plany pracy.

     Dyrektor

     Wychowawcy Nauczyciele

     9-10.09.2021

     Kiermasz podręczników szkolnych

     A.WELC, Samorząd Uczniowski

     13.09.2021

     Rada Pedagogiczna. Zatwierdzenie planów pracy Zespołów Przedmiotowych, plan nadzoru pedagogicznego  i  inne. 

     Godz 15 00, s.3

     Dyrektor

     15.09.2021

     Uroczystość miejska pod Pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej

     godz. 17.00. Udział biorą uczniowie klas I.

     Dyrektor

     Wychowawcy kl. I

      

     .09.2021

     Zajęcia integracyjno-adaptacyjne klasy I    

      

     S. Lubas

     Wychowawcy klas I

     09.2021

     Dzień Sportu

     Nauczyciele w-f-u + Herkules

     13.09.2021

     Spotkania  z rodzicami o  godz. 18.00

     Rada Rodziców – wybory uzupełniające, plan pracy w roku szkolnym 2021/22  i inne sprawy.   godz.19.00

     Dyrektor

     Wychowawcy

     Nauczyciele

     14.09.2021

     Kalendarz wyborczy dla wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek

     M. Bartnicki

     Samorząd Uczniowski

     Ostateczny termin złożenia wniosków o rozpoczęcie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego.

     Dyrektor, nauczyciele

     .09.2021

     Kampania wyborcza do Samorządu Szkolnego

     M. Bartnicki,

     S. Lubas

     do 30.09.2021

     ZŁOŻENIE ROZKŁADÓW MATERIAŁÓW, PLANÓW WYCHOWAWCZYCH, PSO, PLANU PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO, SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO, PLANU PRACY  BIBLIOTEKI

     Nauczyciele

     Wychowawcy

      

     M. Bartnicki

     S. Lubas

     Wybory do Samorządu Szkolnego

     do 30.09.2021

     ZAPOZNANIE UCZNIÓW KLAS III Z ZASADAMI

     EGZAMINU MATURALNEGO w 2022

     Dyrektor

     Wychowawcy

     do 30.09.2021

     Przekazanie przez uczniów klas III wypełnionych wstępnych deklaracji maturalnych wychowawcom

     Wychowawcy klas III po gimnazjum

     .09.2021

     Europejski Dzień Języków (popularyzacja j. angielskiego w szkole)

     A. Groszewska

     J. Jórczyk

     W. Kurkus

     E. Oleksy

     M. Bury

     E. Pawlak

     P. Piórnik

     .09.2021

     Debata przedwyborcza kandydatów na radnych Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek

     Dyrektor

     Szkolna Komisja Wyborcza

     27.09.2021

     Spotkanie Zespołu Wychowawczego godz.15.30

     Omówienie problemów wychowawczych; dostosowania maturalne, orzeczenia i opinie uczniów klas I i II oraz sprawy bieżące.

     S.Lubas 

     Wychowawcy 

     do 30.09.2021

      

     Deklaracja planowanego przez nauczyciela udziału w szkoleniach zewnętrznych w roku szkolnym 2021/22

     Nauczyciele

     A. Welc

     .09.2021

     Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek

     Szkolna Komisja Wyborcza Okręg Nr 1

     P  A  Ź  D  Z  I  E  R  N  I  K

     .10.2021

     Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

     A. Welc

     T. Jackiewicz

     K. Pachnik

     M. Cegiełka

     M. Koszewski

     17.10.2021

     „Dyktando u Marszałka” na 100-lecie Niepodległości

     K. Pachnik

     T. Jackiewicz

     M. Koszewski

     Komitet Organizacyjny

     14.10.2021

     Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

     Zarz. Dyr. ZSP

     25.10.2021

      

     Rada pedagogiczna godz 15 30

     Zebrania z rodzicami godz 18 00

     Dyrektor

     25-29.10.2021

     Tydzień Kultury Języka Polskiego- inauguracja – wieczory filmowe

     M. Cegiełka

     K. Pachnik

     T. Jackiewicz

     M. Koszewski

     A. Welc

     10.2021

     Odczyty, prelekcje, pokazy w szkołach podstawowych w Sulejówku

     Hist- szkoła nr 2

     Ekonomia szkoła nr 4

     Ekologia szkoła nr 1

     Geografia szkoła nr 3

     Polski szkoła nr 1

     W-f-  wszystkie szkoły podstawowe klasy VIII

      

     Hist- M. Bartnicki i M. Deptuła

     Ekonomia- P. Szymanski i Sz. Lasota

     Ekologia- E. Kozakiewicz i M. Bury

     Geografia- M. Nawojska i B. Ługowska

     Polski- M. Koszewski i T. Jackiewicz

      nauczyciele  w-f-u + klub Herkules

     10. 2021

     Akcja –zapomniany grób

     wychowawcy

     L  I  S  T  O  P  A  D

     2.11.2021

     Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania

     E. Kozakiewicz

     Samorząd Uczniowski

     10.11.2021

     Akademia z okazji 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

     M. Bartnicki

     M. Koszewski

     M. Cegiełka

     T. Jackiewicz

      P. Szymański

     11.11.2021

     Święto Niepodległości – udział w obchodach miejskich

     Dyrekcja

     Nauczyciele

     Uczniowie

     17.11.2021

     ŚWIĘTO  SZKOŁY

     Dyrektor

     K. Pachnik-koordynator

     Nauczyciele

     Samorząd Uczniowski

     .11.2021

     Akcja „Góra Grosza”

     L. Olszewska

     Samorząd Uczniowski

     .11.2021

     Matura próbna – OPERON  wg harmonogramu

     Dyrektor

     G  R  U  D  Z  I  E  Ń

     2.12.2021

     Światowy Dzień Walki z AIDS (walczymy z uzależnieniami)

     S. Lubas

     E. Kozakiewicz

     5.12.2021

     Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

     S. Lubas

     6 .12.2021

     Klasowe „Mikołajki”

     Wychowawcy

     Samorząd Uczniowski

     6.12.2021

     Rada Pedagogiczna – szkolenie: -      godz. 15.30 s. 3

     Zebrania z rodzicami. Informacja o zagrożeniach w klasach I, II i III.

       godz. 18.00

     Rada Rodziców  godz. 19.00

     Dyrektor

     21.12.2021

     Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, Dzień Ochrony Praw Dziecka

     Spotkanie z prawnikiem

     M. Koszewski

     T. Jackiewicz

     .12.2021

     Szlachetna Paczka-finał

     1. Lubas

     Samorząd Uczniowski

     22.12.2021

     Wigilia Szkolna - Jasełka (zapoznanie młodzieży z różnymi tradycjami świątecznymi w krajach, którego język poznają w naszej szkole       - podsumowanie konkursu)  godz. 12.45 w sali gimnastycznej

     Wychowawcy

     Zespół językowy

     22.12.2021

     Spotkanie wigilijne  pracowników  ZSPgodz. 14.00 w sali nr 3

     Dyrektor

     23-31.12.2021

     Zimowa przerwa świąteczna

     MEN

     S  T  Y  C  Z  E  Ń

     .01.2022

     Próbna matura z Nową Erą – wg harmonogramu

     Dyrektor

     Nauczyciele

     14.01.2022

     Koniec I okresu nauki w klasach I, II  i III– ostateczny termin wystawiania ocen

     Dyrektor

     Nauczyciele

     Wychowawcy

     17.01.2022

     Rada Pedagogiczna – klasyfikacja po I semestrze.  godz. 15.30

     Dyrektor

     Spotkanie z rodzicami – podsumowanie Isemestru:godz.18.00

     Rada Rodziców godz. 19.00

      21 .01.2022

     STUDNIÓWKA   

     Dyrekcja

     Wychowawcy kl. III (po gimnazjum)

     Nauczyciele

     31.01- 13.02.2022

     FERIE ZIMOWE

      

     L  U  T  Y

     7.02.2022

     Ostateczny termin składania deklaracji maturalnych

     Dyrektor

     Wychowawcy klas III (po gimnazjum)

     07.02.2022

     Dzień Bezpiecznego Internetu

     B. Nowak

     T. Jackiewicz

     .02.2022

     II etap Konkursu Katyńskiego

     M. Bartnicki

     21.02.2022

     Rada Pedagogiczna-szkolenie godz. 15.30  s. 3

      

     Dyrektor

     M  A  R  Z  E  C

     .03.2022

     Podsumowanie Konkursu „Katyńskiego” godz. 11.00

      w Izbie Pamięci Rodziny Grabskich

     Dyrektor

     M. Bartnicki

     13.03.2022

     Dzień liczby π (pi)

     L. Olszewska

     Sz. Lasota

      P. Fiedorczyk

     03. 2022

     Rekolekcje Wielkopostne. Misterium Paschalne.

     Dyrektor

     B. Niewiarowska

     Wychowawcy

     03.2022

     Odczyty, prelekcje, pokazy w szkołach podstawowych w Sulejówku

     Hist- szkoła nr 2

     Ekonomia szkoła nr 4

     Ekologia szkoła nr 1

     Geografia szkoła nr 3

     Polski szkoła nr 1

     W-f-  wszystkie szkoły podstawowe klasy VIII

      

     Hist- M. Bartnicki i M. Deptuła

     Ekonomia- P. Szymanski i Sz. Lasota

     Ekologia- E. Kozakiewicz i M. Bury

     Geografia- M. Nawojska i B. Ługowska

     Polski- M. Koszewski i T. Jackiewicz

     nauczyciele w-fu + klub Herkules

         21.03.2022

     Rada Pedagogiczna –       godz. 15.30  s. 3

     Dyrektor

     Nauczyciele

     Wychowawcy

      

      

     Spotkanie z rodzicami  (zagrożenia w kl. III);

     21.03.2022

     Spotkanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 godz. 18.00 Dzień otwarty

     Dyrektor

     Nauczyciele

     K  W  I  E  C  I  E  Ń

     14-19.04.

     2022

     Wiosenna przerwa

     MEN

     04.2022

     Targi Szkół- Mińsk Mazowiecki

     M. Bartnicki,

     M. Cegiełka,

     P, Zabrodzki,

     Ł. Roman,

     M. Koszewski

     22.04.2022

     Ostateczny termin wystawiania ocen w klasach  III

     Dyrektor

     Nauczyciele

     25.04.2022

     Rada Pedagogiczna – klasyfikacja i zakończenie nauki uczniów klas III; Szkolenie członków  SZE (Matura 2022)        godz. 15.30  s. 3

     Dyrektor

     Rada Rodziców   godz.19.00

     29.04.2022

     Zakończenie nauki uczniów klas III(po gimnazjum)

     Wręczenie świadectw ukończenia szkoły.

     Pożegnanie. godz. 14.00

     Dyrektor

     Wychowawcy

     Nauczyciele

     M  A  J

     3.05.2022

     Święto Konstytucji 3-go Maja. Udział w obchodach miejskich

     Dyrektor

     Nauczyciele

     4, 5, 6.05.2022

      MATURA

     Dni wolne od zajęć lekcyjnych dla uczniów klas I i II

     Zarz. Dyr. ZSP

     4-22.05.2022

     MATURA 2021     wg harmonogramu CKE

     Dyrektor

     do 20.05.2022

     Informacja o ocenach niedostatecznych uczniów klas I i II.

     Nauczyciele

     Wychowawcy

     23.05.2022

     Rada Pedagogiczna godz. 15.30  s.3

      

     Dyrektor

      

     Wychowawcy

     Nauczyciele

     Zebranie z rodzicami (zagrożenia w kl. I i II);  godz.18.00

     C  Z  E  R  W  I  E  C

     16.06.2022

     Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

     Zarz. Dyr. ZSP

     13.06.2022

     XIII Bieg Marszałka

     Dyrektor

     Nauczyciele

     13.06.2022

     Święto Miasta Sulejówek

     Dyrekcja

     Nauczyciele

     17.06.2022

     Ostateczny termin wystawiania ocen.

     Nauczyciele

     Wychowawcy

     20.06.2022

     Rada Pedagogiczna – klasyfikacja i promocja   godz. 15.30  sala 3

     Dyrektor

     Rada Rodziców  godz. 19.00

     24.06.2022

     Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/22.
     godz. 9.00  

     Dyrektor

     25.06-31.08.

     2022

                                        W A K A C J E

     MEN

     22-26.08.2022

     Egzaminy poprawkowe – wg. harmonogramu

     Dyrektor

     Nauczyciele

     26.08.2022

     Rada Pedagogiczna-podsumowanie pracy w roku szk. 2020/21 Podsumowanie planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021  oraz przygotowania do nowego roku szkolnego 2022/23 godz. 10.00 

     Dyrektor