• Pomoc psychologiczno pedagogiczna

     • KONTAKT

     •  

      Kontakt z pracownikami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole możliwy jest  przez dziennik elektroniczny lub pod numerem telefonu

      22 783 10 09 lub 22 783 14 59 wew. 22

       

       

       Jeżeli z jakiegoś powodu wolisz skontaktować się z kimś spoza naszej szkoły,

       możesz wybrać całodobowy numer:

      116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

      112 – numer alarmowy

      222 309 900 – numer dla ofiar przemocy (Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie)

      997- Policja

      999 - Pogotowie Ratunkowe

      800 12 12 12 – Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

      801 120 002 – Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”

      801 615 005 – Dyżurnet.pl

      800 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania