• Zebrania z rodzicami

    • Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023 odbędą się :

     12 września 2022 roku  godz. 18:00

     24 października 2022 roku  godz.18:00

     12 grudnia 2022 roku godz. 18:00

     16 stycznia 2022 roku godz.18:00

     27 marca 2023 roku godz.18:00

     24 kwiecień 2023 roku godz.18:00

     22 maja 2023 roku godz. 18:00