• Zebrania z rodzicami

    • Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024 odbędą się :

     11 września 2023 roku  godz. 18:00

     6 listopada 2023 roku  godz.18:00

     11 grudnia 2023 roku godz. 18:00

     8 stycznia 2024 roku godz.18:00

     18 marca 2024 roku godz.18:00

     22 kwiecień 2024 roku godz.18:00

     13 maja 2024 roku godz. 18:00