• Rada Rodziców

    • RADA RODZICÓW

     przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych

     im. I. J. Paderewskiego w Sulejówku

     05-070 Sulejówek,

     ul. Paderwskiego 29


       NUMER KONTA nr 71 8019 0000 3005 8007 1093 0001