• Rekrutacja

    • Link do rekrutacji elektronicznej

    • Rekrutacja do publicznych szkół ponadpodstawowych, w tym do Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku  będzie prowadzona wyłącznie elektronicznie pod adresem https://warszawa.edu.com.pl.

      Uwaga:

     • Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę korzystają  z zakładki w systemie „Zaloguj się” wprowadzają login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach.
     • Uczniowie klas ósmych ze szkół podstawowych: niepublicznych oraz spoza terenu Warszawy, korzystają z zakładki w systemie „Zgłoś kandydaturę” wprowadzają nr PESEL.

      

    • PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA  KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA  WOJSKOWEGO ORAZ KLASY USPORTOWIONEJ

    •  

     2 CZERWCA 2022 ROKU PODANIE LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

      6 CZERWCA 2022 ROKU OD GODZ. 14:00 PRAÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA  WOJSKOWEGO

      8 CZERWCA 2022 ROKU OD GODZ. 14:00 PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLASY USPORTOWIONEJ

     14 CZERWCA 2022 ROKU PODANIE LISTY KANDYDATÓW, KTÓRZY UZYSKALI POZYTYWNE WYNIKI PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

      

  • TERMINY postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2022/2023

  • Rekrutacja Klasa usportowiona

  • Rekrutacja Oddział Przygotowania Wojskowego