• Rekrutacja

    • Link do rekrutacji elektronicznej

    • Rekrutacja do publicznych szkół ponadpodstawowych, w tym do Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku  będzie prowadzona wyłącznie elektronicznie pod adresem https://warszawa.edu.com.pl

      Uwaga:

     • Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę korzystają  z zakładki w systemie „Zaloguj się” wprowadzają login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach.
     • Uczniowie klas ósmych ze szkół podstawowych: niepublicznych oraz spoza terenu Warszawy, korzystają z zakładki w systemie „Zgłoś kandydaturę” wprowadzają nr PESEL.

      

  • Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania  uzupełniającego w roku szkolnym 2024/2025

  • Rekrutacja KLASA USPORTOWIONA

  • Rekrutacja ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

  • Rekrutacja KLASA POLICYJNO-WOJSKOWA

  •    Prezentacja  klas w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2024/2025

    • klasa humanistyczno-lingwistyczna
     Grupa humanistyczna
    •  

     Przedmioty rozszerzone :       

     język polski

     język angielski

     historia

      

      

     Przedmioty uzupełniające i dodatkowe :

     savoir vivre

     retoryka

     organizacja turystyki lokalnej

      

     HISTORIA

     JĘZYK POLSKI

     JĘZYK ANGIELSKI

     HISTORIA

     JĘZYK POLSKI

     JĘZYK ANGIELSKI

    • klasa humanistyczno-lingwistyczna
     Grupa lingwistyczna
    •  

      

     Przedmioty rozszerzone:

     język angielski

     geografia

     język hiszpański

      

     Przedmioty uzupełniające i dodatkowe:

     organizacja turystyki lokalnej

     savoir vivre

      

      

      

    • klasa usportowiona
     (piła nożna, sztuki walki )
    •  

     Przedmioty rozszerzone:

     język angielski

     biologia

     historia

      

     Przedmioty uzupełniające i dodatkowe:

     W-F( grupa piła nożna, grupa sztuki walki)

     medycyna w sporcie

     ratownictwo medyczne

     teoria i metodyka w sporcie

     etyka w sporcie

    • klasa policyjno-wojskowa
    •  

      

     Przedmioty rozszerzone:

     język angielski

     historia

     geografia

      

      

     Przedmioty uzupełniające i dodatkowe:

     edukacja policyjna/edukacja wojskowa

     ratownictwo medyczne

     musztra

      

    • Oddział Przygotowania Wojskowego
    •  

     Przedmioty rozszerzone:

     język angielski

     geografia

     historia

      

     Przedmioty uzupełniające i dodatkowe :

     szkolenie OPW

     zajęcia mundurowe

     ratownictwo medyczne

     musztra z elementami strzelectwa

      

      

  •  

   PRZEDMIOTY, ZA KTÓRE PRZYZNAWANE BĘDĄ PUNKTY

   W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNO-KWALIFIKACYJNYM

   KLASA  A

   Grupa humanistyczna

   KLASA  B

   KLASA  C

   KLASA  D

   KLASA A

   Grupa lingwistyczna

   język polski,

   język angielski,


   matematyka,

   historia

   język polski,

   język angielski,

   matematyka,

   wychowanie fizyczne

   język polski,

   język angielski,

   matematyka,

   najwyższa ocena jednego z dwóch przedmiotów: historia lub  geografia

   język polski,

   język angielski,

   matematyka,

   historia

   język polski,

   język angielski,

   matematyka,

   II język obcy