• Rekrutacja

  • Dokumenty do pobrania  - Klasa usportowiona

  • Dokumenty do pobrania  - Oddział Przygotowania Wojskowego

  • Informatory i oferta

    • Link do rekrutacji elektronicznej

    • Od 17 maja br. będzie już można składać wnioski o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

      

     Rekrutacja do publicznych szkół ponadpodstawowych będzie prowadzona wyłącznie elektronicznie pod adresem https://warszawa.edu.com.pl.

      Uwaga:

     • Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę korzystają  z zakładki w systemie „Zaloguj się” wprowadzają login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach.
     • Uczniowie klas ósmych ze szkół podstawowych: niepublicznych oraz spoza terenu Warszawy, korzystają z zakładki w systemie „Zgłoś kandydaturę” wprowadzają nr PESEL.

      

    • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 Jak wypełnić wniosek w elektronicznym systemie rekrutacji? - prezentacja

    • Zapraszamy do zapoznania się z zapisem wydarzenia na żywo, gdzie zostało zaprezentowane działanie systemu oraz harmonogram rekrutacji.
    • Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY online! 20 maja 2021 r. godz. 18.00 - 19.00

    • Link do wydarzenia znajduje się na końcu opisu.


     Zapraszamy Państwa na wydarzenie, które poprowadzone będzie przez kadrę pedagogiczną naszej szkoły. Nauczyciele odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące życia naszego liceum, specyfiki klas i atmosfery w nim panującej. To idealna okazja dla tegorocznych absolwentów szkół podstawowych i ich rodziców, by dowiedzieć się wszystkiego o naszej szkole.
     Spotkanie odbędzie się w formie webinarium, wykorzystując transmisję audio-video w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem Internetu.
     Aby wziąć udział w spotkaniu kliknij w poniższy link
     DZIEŃ OTWARTY – spotkanie TEAMS
     Lub wklej poniższy link w przeglądarkę - zalecana przeglądarka Microsoft Edge

     Aby wziąć udział w spotkaniu kliknij w poniższy link:

     https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3A149d213d176948b0a48e371d804cae9c%40thread.tacv2%2F1621324005636%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%25225d3c9bf4-3052-48f8-b463-25d827a3eab3%2522%252C%2522Oid%2522%253A%25225937a433-153b-4567-bb79-fc5fbea6ad09%2522%257D%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=29d8633a-fc24-4d68-93f4-c7a73f8805d3&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

    • Terminy postępowania rekrutacyjnego 2021/2022

    • Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.


     https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol
    • Proponowane profile klas 2020/2021