• Rekrutacja

    • Link do rekrutacji elektronicznej

    • Rekrutacja do publicznych szkół ponadpodstawowych, w tym do Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku  będzie prowadzona wyłącznie elektronicznie pod adresem https://warszawa.edu.com.pl

      Uwaga:

     • Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę korzystają  z zakładki w systemie „Zaloguj się” wprowadzają login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach.
     • Uczniowie klas ósmych ze szkół podstawowych: niepublicznych oraz spoza terenu Warszawy, korzystają z zakładki w systemie „Zgłoś kandydaturę” wprowadzają nr PESEL.

      

    • PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA  KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA  WOJSKOWEGO ORAZ KLASY USPORTOWIONEJ

    •  

     2 CZERWCA 2022 ROKU PODANIE LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

      6 CZERWCA 2022 ROKU OD GODZ. 14:00 PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA  WOJSKOWEGO

      8 CZERWCA 2022 ROKU OD GODZ. 14:00 PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLASY USPORTOWIONEJ

     14 CZERWCA 2022 ROKU PODANIE LISTY KANDYDATÓW, KTÓRZY UZYSKALI POZYTYWNE WYNIKI PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

     20 CZERWCA 2022 ROKU OD GODZ. 14:00  II TERMIN PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY NIE MOGLI PRZYSTĄPIĆ W PIERWSZYM TERMINIE

      

  • TERMINY postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2022/2023

  • Rekrutacja Klasa usportowiona

  • Rekrutacja Oddział Przygotowania Wojskowego

  • Prezentacja  klas w ofercie edukacyjnej

    • klasa humanistyczno-artystyczna
    • Przedmioty rozszerzone :       

     język polski

     język angielski

     historia

     Przedmioty uzupełniające :

     zajęcia dziennikarskie

     retoryka

      

     HISTORIA

     JĘZYK POLSKI

     JĘZYK ANGIELSKI

     HISTORIA

     JĘZYK POLSKI

     JĘZYK ANGIELSKI

    • klasa usportowiona
    • Przedmioty rozszerzone:

     język angielski

     biologia

     historia

     Przedmioty uzupełniające:

     medycyna w sporcie

    • klasa biznesowa
    • Przedmioty rozszerzone:

     język angielski

     matematyka

     geografia

     Przedmioty uzupełniajace:

     angielski w biznesie

     zarządzanie firmą

      

      

    • Oddział Przygotowania Wojskowego
    • Przedmioty rozszerzone:

     język angielski

     geografia

     historia

     Przedmioty uzupełniajace:

     zajęcia mundurowe

      

      

    • klasa lingwistyczno turystyczna
    • Przedmioty rozszerzone:

     język angielski

     geografia

     język hiszpański lub język  niemiecki

     Przedmioty uzupełniające:

     organizacja turystyki lokalnej

     elementy turystyki

      

      

      

    • klasa matematyczno-przyrodnicza
    • Przedmioty rozszerzone:

     język angielski

     matematyka

     biologia

     Przedmioty uzupełniające:

     analiza matematyczna

     ratownictwo medyczne

      

  • Ramowe plany nauczania