• Rekrutacja 2021/2022

     • Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY online! 22 kwietnia 2021 r. godz. 18.00 - 19.00

     • Link do wydarzenia znajduje się na końcu opisu.

      Zapraszamy Państwa na wydarzenie, które poprowadzone będzie przez kadrę pedagogiczną naszej szkoły. Nauczyciele odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące życia naszego liceum, specyfiki klas i atmosfery w nim panującej. To idealna okazja dla tegorocznych absolwentów szkół podstawowych i ich rodziców, by dowiedzieć się wszystkiego o naszej szkole.

      Spotkanie odbędzie się w formie webinarium wykorzystując transmisję audio - video w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem Internetu.

      Aby wziąć udział w spotkaniu kliknij w poniższy link:

      https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3A149d213d176948b0a48e371d804cae9c%40thread.tacv2%2F1618401015484%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%25225d3c9bf4-3052-48f8-b463-25d827a3eab3%2522%252C%2522Oid%2522%253A%25225937a433-153b-4567-bb79-fc5fbea6ad09%2522%257D%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=722effd6-a846-4601-a9f2-8692fdbe2242&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

     • Terminy postępowania rekrutacyjnego 2021/2022


     • Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.      https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol
     • Proponowane profile klas 2020/2021