• Aktualności

   • Aktualności

    Co nowego w szkole?
     • Dzień sportu

     • 06.10.2020
     • Dnia 25.09.2020 r. w resztkach słonecznego lata i u progu złotej polskiej jesieni społeczność szkolna świętowała Dzień Sportu. Na przepięknym trawiastym boisku odbył się turniej piłkarski. Kibice zajęli wygodne miejsca w cieniu lip, nad oczkiem wodnym, a niektórzy z nich upajali się zapachem mięty oraz aksamitek w szkolnym ogródku.Oprac. Seweryn Dąbrowski

     • Zebranie z rodzicami 14 września 2020 r.

     • 09.09.2020
     • Szanowni Rodzice, zapraszamy na zebrania które odbędą się w dniu 14 września 2020 r. (poniedziałek) według poniższego harmonogramu:

      Klasa I a (humanistyczna) - 18.00 sala 18
      Klasa I b  (bezpieczeństwa narodowego) - 18.00 sala 12
      Klasa I c (biznesowa) - 18.00 sala 20

      Klasa II a - 18.15 sala 1
      Klasa II b  - 18.15 sala 13
      Klasa II c - 18.15 sala 14
      Klasa II d - 18.15 sala 15
      Klasa II e - 18.15 sala 6
      Klasa II f - 18.15 sala 16
      Klasa II g - 18.15  sala 11


      Klasa III a - 18.30 sala 9
      Klasa III b - 18.30 sala 2
      Klasa III c - 18.30 sala 5

      Prosimy aby na zebraniu jedno dziecko reprezentował tylko jeden rodzic lub opiekun.

      Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek na terenie szkoły.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

     • 26.08.2020
     • Informujemy, że Msza Święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w Parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła o godzinie 8.00

      Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w dniu 1 września 2020 r. Spotkania będą odbywały się tylko z wychowawcami w poszczególnych salach lekcyjnych. Zalecamy, aby uczniowie mieli maseczki ochronne.

      Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego według klas:

      Klasa I a (humanistyczna) - 9.00 sala 18
      Klasa I b  (bezpieczeństwa narodowego) - 9.15 sala 12
      Klasa I c (biznesowa) - 9.30 sala 20

      Klasa II a - 9.45 sala 1
      Klasa II b  - 10.00 sala 13
      Klasa II c - 10.15 sala 14
      Klasa II d - 10.30 sala 15
      Klasa II e - 10.45 sala 6
      Klasa II f - 11.00 sala 16
      Klasa II g - 11.15 sala 11


      Klasa III a - 11.30 sala 9
      Klasa III b - 11.45 sala 2
      Klasa III c - 12.00 sala 5

     • Uroczyste otwarcie boiska sportowego

     • 15.07.2020
     • 11 Lipca UKS Herkules Sulejówek zorganizował zawody sportowe na nowym obiekcie przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku.

      Symbolicznego otwarcia stadionu dokonali przedstawiciele Miasto Sulejówek oraz Dyrekcja szkoły.

      Na mapie Sulejówka mamy nowy wspaniały obiekt sportowy przy naszej szkole.

      Budowa została dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu.

      Gratulacje dla wszystkich Uczestników

      Fot. Anna Kuśmierczyk

     • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

     • 24.06.2020
     • Informujemy, że Msza Święta z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w Parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła o godzinie 8.00

      Harmonogram zakończenia roku szkolnego według klas:

      Klasa I a - 8.00
      Klasa I b  - 9.00
      Klasa I c - 11.30
      Klasa I d - 12.00
      Klasa I e - 12.30
      Klasa I f - 10.00
      Klasa I g - 9.30
      Klasa II a - 8.30
      Klasa II b - 10.30
      Klasa II c - 11.00

       

       

     • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - przewodnik dla rodziców od Mazowieckiego Kuratora Oświaty

     • 14.06.2020
     •  

      Szanowni Państwo,

      podjęcie decyzji dotyczącej dalszej drogi edukacyjnej Państwa dzieci jest dużym wyzwaniem.

      Wybór, przed którym stają młodzi ludzie, wymaga dojrzałości i odpowiednich umiejętności oceny sytuacji obecnej, a także przewidywania następstw tej decyzji. Istotne jest odpowiednie przygotowanie, zgromadzenie wiedzy, refleksja nad oczekiwaniami, preferencjami, uzdolnieniami dziecka, a także wizja jego przyszłości zawodowej. Ważne jest, by w podejmowaniu tej trudnej decyzji towarzyszyli uczniom ich rodzice, służąc swoją radą i doświadczeniem.

      Zachęcamy Państwa do korzystania z publikowanej prezentacji. Wierzymy, że Przewodnik będzie pomocnym narzędziem przy podejmowaniu wspólnie z dzieckiem właściwej decyzji dotyczącej wyboru typu szkoły i profilu kształcenia.

       

      https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/14771,Rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych-przewodnik-dla-Rodzicow.html

     • Wytyczne dotyczące organizacji egzaminu maturalnego w warunkach zagrożenia:

     • 02.06.2020
     • Wytyczne dotyczące organizacji egzaminu w warunkach zagrożenia:

       

      •Na egzamin należy przyjść we własnej maseczce lub przyłbicy –będzie można ją zdjąć wyłącznie w sali egzaminacyjnej w trakcie pisania egzaminu.

      •Nie można wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy –smartfonu, maskotek…

      •Na egzamin należy przynieść:

      •własne przybory piśmienniczych (czarny długopis, linijka, cyrkiel, ewentualnie kalkulator);

      •własny słownik w przypadku cudzoziemców;

      •butelkę wody;

      •coś do zjedzenia w przerwie, jeśli tego samego dnia zdaje się dwa egzaminy.

      •Na terenie szkoły należy zachować odstęp 1,5 metra od drugiej osoby, a przed szkołą unikać gromadzenia się w większych grupach.

       

      W sali egzaminacyjnej:

      •można zdjąć maseczki w trakcie pisania, ale należy zakrywać usta i nos w każdej sytuacji kontaktu z osobą nadzorującą oraz podczas wyjścia do toalety i po zakończeniu pracy z arkuszem;

      •przed skorzystaniem ze wspólnego słownika, należy zdezynfekować ręce przygotowanym do tego celu środkiem dezynfekującym;

      •opuszczenie sali po zakończeniu pracy z arkuszem jest możliwe najpóźniej na 15 minut przed końcem egzaminu.

       

      Harmonogram z podziałem na sale został wywieszony przy pokoju nauczycielskim w budynku LO.

       

      Wejście do budynku:

      Kl. 3A - 8:15

      Kl. 3B - 8:25

      LOD - 8:35

      Absolwenci od 8:30

       

     • Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

     • 20.05.2020
     • Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

       

      Wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

       

      Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

      • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnieniego o świadectwo ukończenia szkoły. 
      • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

      Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

      Terminy uzupełnienia wniosków

      Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

      • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
      • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

      Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

      Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

      W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

      W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

      Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

      Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

      W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

      Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

      Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

      Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie

      Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

      W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

      W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

      Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

       

      Konsultacje dotyczące projektu harmonogramu

      Od 8 do 13 maja br. przeprowadzono konsultacje zewnętrzne dotyczące projektu terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych (o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe), z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych  na rok szkolny 2020/2021.

      Wpłynęły uwagi od ponad 200 podmiotów, w tym osób prywatnych, nauczycieli, rodziców, samorządów, dyrektorów szkół  i placówek, a także kuratorów oświaty. Wszystkie uwagi zostały szczegółowo przeanalizowane, a część z nich, po ich uwzględnieniu, wpłynęła na ostateczny kształt harmonogramu. 

      Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.