• Aktualności

   • Aktualności

    Co nowego w szkole?
     • Odwołany dzień otwarty 28.04.2020 r.

     • 28.04.2020
     • Szanowni Uczniowie i Rodzice!

      W trosce o zdrowie szkolnej społeczności oraz wszystkich gości Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych odwołuje zaplanowany na 28 kwietnia 2020 r. Dzień Otwarty.

      O nowym terminie zostaną Państwo poinformowani poprzez stronę internetową szkoły.

      Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły.

       

      https://paderewski.edupage.org/a/rekrutacja-20202021

       

     • Harmonogram egzaminu maturalnego

     • 24.04.2020
     • Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

      Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

       

      https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/14701,Harmonogram-egzaminow-osmoklasisty-maturalnego-i-zawodowego.html

       

     • Dyrekcja Absolwentom..

     • 24.04.2020
     •     W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, kiedy nie wiemy jak będzie wyglądała nasza przyszłość, przyszłość naszego kraju, ale także całego świata – Wy kończycie pewien bardzo ważny etap i niemal równocześnie z ukończeniem liceum wkraczacie w dorosłe życie... Przed Wami wiele marzeń do zrealizowania, wiele wyzwań. Każdy z Was musi znaleźć własna drogę, którą chce dalej podążać.  

                                                                                              
         Rozpoczynając naukę w naszej szkole mieliście swoje cele, marzenia, plany, które wytrwale pragnęliście realizować. Z pewnością było to bardzo trudne zadanie. Wymagało wielu poświęceń i pracy, ale to właśnie Wy jesteście tymi, którym się to udało! I tego Wam serdecznie gratuluję!              .                                    
      Wśród Was nie ma osoby, która nie wpłynęła na dzisiejszy kształt tej szkoły. To Wy- uczniowie sprawiacie, że ta szkoła jest tak wspaniała. To Wy mieliście wpływ na to, jak ona teraz wygląda, szczególnie na panującą w niej atmosferę .

          Wielu z Was pewnie się zastanawia, jak to będzie, gdy każdy pójdzie swoją drogą, jak się ułoży Wasze życie. Czy te trzy lata będziecie wspominali tylko jako mało znaczący etap w swoim życiu, czy jako jeden z piękniejszych okresów, w którym spełniły się wasze marzenia to osądzi przyszłość. Mam jednak nadzieję, że nie będziecie uważali lat spędzonych w tej szkole za stracone, lecz wręcz przeciwnie, że będziecie nas miło wspominali i choć trochę za nami zatęsknicie.


         Każdemu z Was życzę licznych sukcesów w dalszym życiu, spełnienia marzeń i realizacji zamierzeń. Oby każdy z Was obrał najlepszą dla siebie drogę.

         Jestem pewna, że każdy z Was pozostawił w tej szkole cząstkę siebie, której ślad pozostanie na zawsze…

       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                        Wasz Dyrektor ,

                                                                                                                                Jolanta Oniszk- Palacz

     • Wychowawcy Absolwentom..

     • 24.04.2020
     • Dziś w głowach brzmi nam szlagier „Ale to już było….” Trudno uwierzyć, że trzy lata tak szybko minęły i opuszcza nas kolejny rocznik wspaniałych Uczniów.Pożegnania zawsze są smutne i wzruszające. Coś jednak musi się skończyć, by inne się zaczęło. Pamiętajcie, że drzwi Liceum Ogólnokształcącego w Sulejówku pozostaną dla Was zawsze otwarte!Chcemy wam złożyć życzenia, abyście potrafili cieszyć się sukcesami i wyciągać wnioski z porażek. Życzymy wam szczęścia, tylko słonecznych dni i osiągnięcia wyznaczonych celów. Nigdy nie zbaczajcie z obranej drogi, choćby Wam ciernie raniły nogi, a cel wydawał się nie do zdobycia.
      Opuszczacie już mury szkoły, aby zmierzyć się z dorosłością. Nie mówimy Wam jednak „żegnajcie”, lecz „do jutra”! Tytuł: 😊 

      Wasi Wychowawcy

      Beata Ługowska

      Maciej Bartnicki

     • Harmonogram egzaminów i rekrutacji – nowe rozwiązania w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek

     • 14.04.2020
     • W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciu terminu egzaminów – zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych. 10 kwietnia Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

       

      Link do komunikatu:

       

      https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/14679,Harmonogram-egzaminow-i-rekrutacji-nowe-rozwiazania-w-zwiazku-z-czasowym-ogranic.html

       

     • Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia br.

     • 10.04.2020
     •  

      Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty - to przepis ujęty w podpisanym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

      Przypomnijmy, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. W nowych regulacjach określone zostały również zasady prowadzenia nauczania na odległość i została stworzona możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

      W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły. 

      Bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne priorytetem

      Organizując kształcenie na odległość dyrektor musi pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

      Dyrektor musi również ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. Dyrektor określa też formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami.

      Sposoby realizowania kształcenia na odległość

      Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (w szczególności platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

      W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

     • MAZOWIECKA POLICJA APELUJE!

     • 02.04.2020
     • SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE!

      W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

      Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.Wyłączeni z tego obowiązku będą:

      - rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

      - a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

      Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.

      Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym - do zwiększenia szans na zakażenie.Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

     • Wiosenna przerwa świąteczna od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

     • 02.04.2020
     • Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek 9 i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.

     • Elektroniczne wersje podręczników

     • 02.04.2020
     • Na czas zawieszenia zajęć wydawcy edukacyjni zrzeszeni w Polskiej Izbie Książki udostępnili bezpłatnie elektroniczne wersje podręczników. Uczniowie i nauczyciele mogą podbierać ze stron internetowych wydawców nie tylko podręczniki, ale również inne materiały dydaktyczne.

       Bezpłatne podręczniki w wersji elektronicznej

       

      Wydawcy edukacyjni zrzeszeni w Polskiej Izbie Książki zdecydowali o udostępnienia jak największej liczby elektronicznych wersji podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

      To materiały, które umożliwiają realizowanie podstawy programowej oraz rozwijanie kluczowych kompetencji przy kształceniu na odległość. Poza elektroniczną wersją podręczników wydawcy udostępnili również inne materiały i narzędzia dydaktyczne.

      Podręczniki udostępnione przez wydawców:

      • są dopuszczone do użytku szkolnego,
      • umożliwiają realizację edukacji online podczas zawieszenia zajęć w szkołach, 
      • zawierają treści, które w pełni realizują podstawę programową, 
      • nie zawierają treści niedozwolonych i niebezpiecznych. 

      Wszystkie materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej można znaleźć na stronach wydawców.

       

      Materiały dydaktyczne

       

      Wydawca

      Link

      Cambridge University Press

      https://www.cambridge.org/elt/blog/

      Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

      http://www.uczezdalnie.gwo.pl/

      Grupa MAC S.A.

      https://www.mac.pl/publikacje

      Klett Polska

      www.dzwonek.pl/Klett

      Macmillan

      https://anglistaonline.macmillan.pl/

      Nowa Era

      https://www.nowaera.pl/naukazdalna

      Oxford University Press       

      www.oup.com/elt/learnathome

      Pearson

      https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/domowa-szkola/

      PWN Wydawnictwo Szkolne

      www.akademia.pwn.pl

      Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA        

      https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/

      Wydawnictwo Pedagogiczne

      OPERON

      https://operon.pl/edukacjazdalna

       

      https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/14647,Elektroniczne-wersje-podrecznikow-i-materialow-dydaktycznych-pobierz-bezplatnie-.html

     • Komunikat Mazowieckiej Policji skierowany do rodziców, opiekunów i uczniów

     • 27.03.2020
     • Szanowni Rodzice i Opiekunowie!  

      W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje  o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.    

       

      Drodzy uczniowie!  

      W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali  w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich

     • Kształcenie na odległość – poradnik dla szkół

     • 26.03.2020
     • https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/14623,Ksztalcenie-na-odleglosc-poradnik-dla-szkol.html

      Jak koordynować kształcenie na odległość, co należy do obowiązków dyrektorów i nauczycieli, jak realizować podstawę programową w warunkach domowych, jak zwiększyć efektywność zdalnej nauki, w jaki sposób zaplanować czas dziecka w domu oraz z jakich narzędzi i materiałów korzystać – na te i wiele innych pytań można znaleźć odpowiedź w poradniku MEN przygotowanym dla nauczycieli, dyrektorów, uczniów i rodziców.

     • Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

     • 23.03.2020
     • www.epodreczniki.pl

      Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

      Bezpłatna platforma z materiałami edukacyjnymi

      Platforma www.epodreczniki.pl to narzędzie informatyczne, na którym są umieszczone bezpłatne materiały edukacyjne. Zachęcamy uczniów, rodziców i nauczycieli do odkrywania znajdujących się tam zasobów i ich szerokiego wykorzystywania.

      Wszystkie treści dostępne są przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji ani dodatkowego oprogramowania. Dodatkowo na platformie udostępniony jest moduł do śledzenia postępów w nauce dla zalogowanych użytkowników czyli wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy stworzą konto na platformie.

      Dyrektor szkoły lub placówki, który zdecyduje się na korzystanie z platformy może utworzyć na niej konta dla uczniów i nauczycieli. Przepisy pozwalają na przetwarzanie danych uczniów i nauczycieli szkoły lub placówki w celu utworzenia kont. Aby usprawnić korzystanie z platformy dyrektor wykorzysta do tego celu System Informacji Oświatowej.

     • Praca zdalna - warsztaty, narzędzia, materiały

     • 20.03.2020
     • https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online

      Zawieszenie zajęć w szkołach to spore wyzwanie dla nauczycieli. Nie znaczy to jednak, że uczniowie są skazani na przymusową przerwę w nauce. Odpowiedzią jest praca zdalna. Tak, przyda się również w edukacji.

     • Kanał edukacyjny

     • 20.03.2020
     • https://www.gov.pl/web/edukacja/kanal-edukacyjny

      Telewizja Polska we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomiła pierwszy kanał edukacyjny on-line. Nowe pasmo jest odpowiedzią na potrzeby uczniów i nauczycieli podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. Już od dziś, 19 marca o godz. 9.00 na stronie vod.tvp.pl pojawią się pierwsze materiały. Zachęcamy do oglądania!

     • Materiały edukacyjne – rekomendowane platformy, strony i serwisy internetowe

     • 17.03.2020
     • https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

      Epodreczniki.pl, podręcznik internetowy „Włącz Polskę”, portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej, Telewizji Polskiej, Polskiego Radia czy Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji to strony, które mogą być wykorzystywane do zdalnej pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, Zespołem GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotowało rekomendacje dotyczące materiałów edukacyjnych do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów szkół.