• Aktualności

   • Aktualności

    Co nowego w szkole?
     • Festiwal Zofiówka

     • 23.08.2023
     • Organizatorzy Festiwalu Zofiówka gorąco zapraszają na niezwykłą Inaugurację III Edycji. To

      szczególne spotkanie stwarza doskonałą okazję do zaprezentowania naszym Widzom i

      Uczestnikom planowanych wydarzeń, które czekają na nich w trakcie najbliższych miesięcy.

      Niezwykłym akcentem inauguracyjnego wieczoru będzie spektakl: „Tenor kontra sopran,

      czyli operetkowe (prze)boje na wysokich tonach” w reżyserii Barbary Gutaj-Monowid!

      „Kiedy tenor spotka sopran, wszystko może się zdarzyć: przepojone uczuciem arie, miłosne

      duety i dowcipne dialogi, słowem - operetka! Tu serca wibrują radością i wzruszeniem, biją w

      rytmie walca, czardasza i pieśni neapolitańskich. Całe szczęście, że mężczyźni są z Marsa a

      kobiety z Wenus. Odrobina pikanterii jest wskazana - inaczej słodycz miłości zalepiła by nas

      niczym landrynkowy syrop z watą cukrową!”

      Zapraszamy na autorski spektakl w wykonaniu solistów Opery Narodowej w Warszawie i

      Teatru Wielkiego w Poznaniu z towarzyszeniem akompaniatora – pianisty

      Barbara Gutaj-Monowid – sopran

      Emil Ławecki – tenor

      Marcin Łopacki – fortepian

      Kiedy:

      25 sierpnia 2023

      Godzina

      : 19.00

      Miejsce

      :

      Kino - Teatr Kurtyna

      , ul. Armii Krajowej 34

      Na wydarzenie obowiązują bezpłatne wejściówki do odebrania w siedzibie Miejskiego Domu

      Kultury w Sulejówku, ul. Bogusławskiego 14

     • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Czarnieckiego z Oddziałami Integracyjnymi w Sulejówku wyremontuje i zmodernizuje łazienkę!

     • 09.08.2023
     • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Czarnieckiego z Oddziałami Integracyjnymi w Sulejówku  wyremontuje i zmodernizuje łazienkę!

      Szkoła została jednym z laureatów kolejnej edycji programu dobra sąsiedzkiego                                                                 „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w wysokości 20 tys.  złotych w naszej szkole powstanie nowa łazienka, która  zapewni  komfortowe i bezpieczne warunki lokalowe. Łazienka  oprócz swojej podstawowej funkcji, ma też duże znaczenie edukacyjne. To kolejnych krok do samodzielności i dbania o higienę.  W szkole z oddziałami integracyjnymi, łazienka wymaga uwzględnienia dodatkowych wytycznych oraz doposażenia jej w sprzęty i akcesoria dla ludzi  z ograniczeniami ruchowymi i specjalnymi potrzebami. Realizacja projektu rozpocznie się w lipcu , by już w nowym roku szkolnym  mogła korzystać z niej społeczność Sulejówka. „Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne @PolskieSieciElektoenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę. W pięciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 800 grantów o łącznej wartości 16 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych https://www.wzmocnijotoczenie.pl, https://www.energetycznykompas.pl

     • Próba sprawności fizycznej dla kandydatów biorących udział w rekrutacji uzupełniającej do klasy pierwszej

     • 01.08.2023
     • Próba sprawności fizycznej dla kandydatów biorących udział w rekrutacji uzupełniającej do klasy pierwszej (dotyczy klas: 1b-usportowionej, 1c-policyjno mundurowej, 1 d -Oddziału Przygotowania Wojskowego) odbędzie się w czwartek 3 sierpnia o godz. 10:00. Warunkiem dopuszczenia kandydata do próby jest posiadanie przez niego stroju sportowego oraz zgody rodzica na wzięcie udziału w próbie ( druk dostępny na stronie szkoły w zakładce rekrutacja)

     • REKRUTACJA DO KLASY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

     • 05.06.2023
     • Termin złożenia wniosku o przyjęcie do Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz do oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji (SUK), to jest do klas: 1B - usportowiona, 1C - policyjno-mundurowa i 1D - przygotowania wojskowego minął 29 maja 2023r. Jeśli kandydat nie wpisał tego oddziału na listę preferencji, a zgłosi się na próbę sprawnościową (terminy prób sprawności fizycznej znajdują się w zakładce rekrutacja, przy każdej z klas) w ramach sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (SUK) będzie mógł dodać ten oddział na etapie zmiany preferencji  w terminie 23.06.2023-12.07.2023 do godz. 15:00 i wziąć udział w rekrutacji do tych oddziałów.

     • Jasełka z udziałem uczniów naszej szkoły

     • 29.12.2022
     • Zapraszamy na jasełka, ze szczególnym udziałem klas mundurowych, wyreżyserowane i wykonane przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. I. J. Paderewskiego.

       

      Tradycja przedstawień jasełkowych sięga czasów średniowiecza. Wzorowane są na średniowiecznych misteriach franciszkańskich, które wraz z żywymi szopkami zainicjował święty z Asyża. Ich zadaniem było przybliżenie wiernym okoliczności przyjścia na świat Zbawiciela.  Przedstawienie, na które Państwa zapraszamy jest wyjątkowe, bowiem w każdym elemencie zaplanowane, przygotowane i wykonane przez młodzież z naszego LO. Uczniowie sami powołali do życia zespół aktorski, sami swoje przedstawienie wyreżyserowali, a także przygotowali oprawę muzyczną.

       

      Termin wydarzenia: 06.01.2023 r., godz.  19:00

      Miejsce: Kościół NMP Matki Kościoła ul. Żeromskiego 18

     • ZEBRANIE Z RODZICAMI 12 GRUDNIA 2022

     • 09.12.2022
     • Dnia 12 GRUDNIA 2022 roku o godzinie 18:00 odbędą się zebrania rodziców z wychowawcami klas .

       

      Klasa 1A  sala nr 6

      wychowawca Małgorzata Miąskiewicz  Cegiełka

      Klasa 1B  sala nr 11

      wychowawca Norbert Jędrzejczyk

      Klasa 1C  sala 15

      wychowawca  Krzysztof Chromik

      Klasa 1D   sala 16

      wychowawca Grzegorz Fijałkowski

      Klasa 1E  sala 1

      wychowawca  Małgorzata Bury Wojtylak

      Klasa 1F sala nr 9

      wychowawca   Anna Welc

      Klasa 2A   sala nr 10

      wychowawca  Maciej Koszewski

      Klasa 2B  sala nr 5

      wychowawca   Przemysław Zabrodzki

      Klasa 2C  sala multimedialna

      wychowawca   Monika Dobrowolska

      Klasa 2D  sala nr 3

      wychowawca    Marek Borowski

      Klasa 3A  sala nr 18

      wychowawca   Maciej Bartnicki

      Klasa 3B  sala nr 12

      wychowawca  Beata Ługowska

      Klasa 3C   sala nr 20

      wychowawca  Marcjanna Nawojska

      Klasa 4A  sala nr 2

      wychowawca Tomasz Jackiewicz

      Klasa 4B sala nr 19

      wychowawca   Stanisław Tyborowski

      Klasa 4C  sala nr 14

      wychowawca   Szymon Lasota

      Klasa 4D  sala nr 13

      wychowawca   Emilia Kozakiewicz

       

       

       

     • Dotacja celowa dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku

     • 22.11.2022
     •  

      W dniu 2 listopada 2022 r. w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy  Dysponentem, czyli Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej  (do umowy przystąpił Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk Mirosław BRYŚ), a Beneficjentem czyli Miastem Sulejówek, z siedzibą w Sulejówku – organem prowadzącym szkołę pod nazwą: „Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sulejówku”, reprezentowanym przez  Burmistrza Miasta Sulejówek Arkadiusza Śliwę oraz Skarbnika Miasta Anitę Bielawską.

      Dotacja przyznawana jest Beneficjentowi, po spełnieniu łącznie wszystkich warunków określonych umową na wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego tj. zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023, a także zakupu wyposażenia specjalistycznego dla szkoły służącego do realizacji szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego.

      Całkowity koszt realizacji zadania to kwota  154 260 złotych. Wysokość dotacji przyznanej  Beneficjentowi  wynosi  123 408 złotych, co stanowi 80% kwoty potrzebnej do sfinansowania zadania. Koszt poniesiony z wkładu własnego przez  Beneficjenta tj. Miasto Sulejówek na realizację zadania  w wysokości 20 % całości środków to kwota  30 852 złote.

      W najbliższym  czasie odbędzie się wyłonienie oferentów, zapewniających realizację zadania zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

       

     • Zebranie z rodzicami

     • 24.10.2022
     • Dnia 24 października 2022 roku o godzinie 18:00 odbędą się zebrania rodziców z wychowawcami klas.

       

      Harmonogram zebrania :

      Klasa 1A  sala nr 6

      wychowawca Małgorzata Miąskiewicz  Cegiełka

      Klasa 1B  sala nr 11

      wychowawca Norbert Jędrzejczyk

      Klasa 1C  sala 15

      wychowawca  Krzysztof Chromik

      Klasa 1D   sala 16

      wychowawca Grzegorz Fijałkowski

      Klasa 1E  sala 1

      wychowawca  Małgorzata Bury Wojtylak

      Klasa 1F sala nr 9

      wychowawca   Anna Welc

      Klasa 2A   sala nr 10

      wychowawca  Maciej Koszewski

      Klasa 2B  sala nr 5

      wychowawca   Przemysław Zabrodzki

      Klasa 2C  sala multimedialna

      wychowawca   Monika Dobrowolska

      Klasa 2D  sala nr 3

      wychowawca    Marek Borowski

      Klasa 3A  sala nr 18

      wychowawca   Maciej Bartnicki

      Klasa 3B  sala nr 12

      wychowawca  Beata Ługowska

      Klasa 3C   sala nr 20

      wychowawca  Marcjanna Nawojska

      Klasa 4A  sala nr 2

      wychowawca Tomasz Jackiewicz

      Klasa 4B sala nr 19

      wychowawca   Stanisław Tyborowski

      Klasa 4C  sala nr 14

      wychowawca   Szymon Lasota

      Klasa 4D  sala nr 13

      wychowawca   Emilia Kozakiewicz

       

     • SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

     • 19.09.2022
     • Drodzy uczniowie! W naszej szkole działa Szkolne Koło Wolontariatu. Zapraszamy wolontariuszy, a także  innych chętnych do rozpoczęcia tej wspaniałej  przygody  na zebranie Szkolnego Koła Wolontariatu  we wtorek 20 wrzesnia 2022 roku o godzinie 12:50 przy gabinecie pedagoga szkolnego.

     • PLAN LEKCJI

     • 08.09.2022
     • Plan lekcji dla uczniów Liceum Ogólnokształcacego OBOWIĄZUJĄCY OD 9 WRZEŚNIA 2022R.  znajduje się w zakładce PLAN LEKCJI