• Aktualności

   • Aktualności

    Co nowego w szkole?
     • Wzmocnij swoje otoczenie !

     • 05.06.2024
     • Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Sulejówku  jest jednym z laureatów VI edycji programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki grantowi przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. szkoła zakupi i zamontuje  krzesełko schodowe , które ułatwi przemieszczanie się osobom z niepełnosprawnością.  Krzesełko schodowe pozwoli na samodzielne poruszanie się w przestrzeni szkolnej dzieciom i dorosłym z ograniczeniami ruchowymi.  Likwidacja barier architektonicznych sprzyja samodzielności i włączaniu w środowisko społeczne ☺☺☺ Program #wzmocnijswojeotoczenie to ogólnopolski program grantowy realizowany przez @Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., którego celem jest wsparcie oddolnych inicjatyw związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego, bezpieczeństwem, edukacją i ochroną środowiska Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostepne są na stronach internetowych https://www.wzmocnijotoczenie.pl oraz https://www.energetycznykompas.pl

     • Dzień otwarty w Paderaku!

     • 09.04.2024
     • Serdecznie zapraszamy uczniów klas ósmych wraz z rodzicami na kolejny dzień otwarty, na którym zaprezenujemy ofertę edukacyjną na rok szkolny 2024/2025 .

     • Dotacja celowa dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku

     • 14.12.2023
     • Dotacja celowa dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku

      W dniu 21 listopada 2023 r. w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy  Dysponentem, czyli Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej  (do umowy przystąpił Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji gen. Bryg. Mirosław BRYŚ), a Beneficjentem czyli Miastem Sulejówek, z siedzibą w Sulejówku – organem prowadzącym szkołę pod nazwą: „Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sulejówku”, reprezentowanym przez  Burmistrza Miasta Sulejówek Arkadiusza Śliwę oraz Skarbnika Miasta Anitę Bielawską.

      Dotacja przyznawana jest Beneficjentowi, po spełnieniu łącznie wszystkich warunków określonych umową na wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego tj. zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024. Celem finansowanego zadania jest wyposażenie uczniów OPW w zestaw jednolitego ubioru służącego do realizacji szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego.

      Całkowity koszt realizacji zadania to kwota  43 500 złotych. Wysokość dotacji przyznanej  Beneficjentowi  wynosi  34 800 złotych, co stanowi 80% kwoty potrzebnej do sfinansowania zadania. Koszt poniesiony z wkładu własnego przez  Beneficjenta tj. Miasto Sulejówek na realizację zadania  w wysokości 20 % całości środków to kwota  8 700 złotych.

      Po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne, wyłoniono Wykonawcę, który do dnia 14.12.2023 r. dostarczył wymagany asortyment a pakiety ubiorcze zostały wydane dla 30 uczniów klasy pierwszej OPW.

     • Finał Festiwalu Zofiówka 2023

     • 27.10.2023
     • III FESTIWAL ZOFIÓWKA

      25.08.2023 – 04.11.2023

      Szanowni Państwo!

      Rozpoczęły się warsztaty chóralno-orkiestrowe. Oznacza to, iż Finał Festiwalu Zofiówka 2023 zbliża się wielkimi krokami, a nasza wspólna 3- miesięczna przygoda dobiega końca.

      Zapraszamy serdecznie na koncert zamykający Festiwal Zofiówka 2023.

      Tym razem usłyszymy muzykę Stanisława Moniuszki w jej przeróżnych odsłonach, barwach i brzmieniach.

      „Moniuszko - w hołdzie Powstaniu Styczniowemu”, 4 listopada 2023 r. w siedzibie Miejskiej Szkoły Artystycznej w Mińsku Mazowieckim, ul. Jana Pawła II 23 o godzinie 19:00.

      To wydarzenie, którego celem jest krzewienie wiedzy o Powstaniu Styczniowym i uczczenie bohaterów narodowych, ale w sposób odmienny - artystyczny.

      Kultura, a w szczególności muzyka w czasach zaborów stanowiły niejako "inkubator", w którym przechowana została polskość, a muzyka Stanisława Moniuszki przyczyniła się do tego w sposób szczególny.

      Koncert podsumuje warsztaty chóralno-orkiestrowe, odbywające się od 15 października do 4 listopada. Warsztaty miały na celu zachęcić uczestników nie tylko do poznawania polskiej muzyki, ale także polskiej historii w sposób aktywny.

      Emocjami i wrażeniami wyniesionymi z warsztatów uczestnicy pragną się podzielić ze współmieszkańcami Sulejówka oraz Powiatu mińskiego podczas koncertu finałowego. Będzie on stanowił podsumowanie wspólnej, muzycznej przygody, a zarazem oficjalnie zakończy Festiwal Zofiówka.

      Utwory, które wykona chór, orkiestra oraz soliści to dzieła skomponowane przez Stanisława Moniuszkę w początkowym okresie twórczości związanym z Wilnem. Usłyszymy między innymi trzy Sonety krymskie, fragmenty oper, pieśni.

      To poezja i muzyka ukształtowała postawę polskiej młodzieży, która organizując antycarską konspirację, masowo schroniła się w lasach, a stąd wyruszyła do walki w styczniową noc 1863 roku.

      W programie usłyszymy m.in.: Sonety krymskie, Fragment z opery Halka, Fragment z opery Straszny Dwór, Pieśni solowe i w opracowaniu na chór a cappella.

      Już teraz, uczestnicy warsztatów chóralno-orkiestrowym przygotowują się wielkiego występu. Tak o wydarzeniu mówi dyrygent Michał Śmigielski: Warsztaty chóralno-orkiestrowe "Moniuszko w hołdzie Powstaniu Styczniowemu" to wydarzenie, którego celem jest krzewienie wiedzy o Powstaniu Styczniowym i uczczenie bohaterów narodowych, ale w sposób odmienny - artystyczny.Chcemy poprzez muzykę opowiedzieć historię Polski, opowiedzieć o wielkim zrywie niepodległościowym i o roli jaką w tym zrywie odegrała muzyka Stanisława Moniuszki. Kultura, a w szczególności muzyka w czasach zaborów stanowiły niejako "inkubator", w którym przechowywana była i przechowana została polskość, a muzyka Stanisława Moniuszki przyczyniła się do tego w sposób szczególny.Chcemy poprzez nasze warsztaty chóralno-orkiestrowe zachęcić uczestników nie tylko do poznawania polskiej muzyki, ale także polskiej historii i to w sposób aktywny i sensualny. Naszymi emocjami i wrażeniami wyniesionymi z warsztatów chcemy się podzielić ze współmieszkańcami Sulejówka oraz Powiatu mińskiego podczas koncertu finałowego, który odbędzie się 4 listopada w Miejskiej Szkole Artystycznej w Mińsku Mazowieckim mieszczącej się przy ul. Jana Pawła II 23 o godzinie 19:00. Będzie on stanowił podsumowanie naszej pracy a zarazem oficjalnie zakończy Festiwal Zofiówka.

      „Wieczór u Zofii Moraczewskiej” – epilog

      Zofia Moraczewska to postać niezwykle wpływowa i zaangażowana w życie społeczne oraz polityczne swojej epoki. Jej działalność i wkład w rozwój Polski, zwłaszcza w okresie międzywojennym, pozostawiają trwałe ślady w historii. 16 listopada 2023 przypada 65. rocznica śmierci Zofii.

      Zapraszamy na „Wieczór z Zofią Moraczewską”. To niezwykłe spotkanie będzie okazją do wspólnego oddania hołdu patronce festiwalu i poświęcenia chwili na refleksję nad jej niezwykłym życiem i działalnością.

      Pragniemy razem oddać hołd tej wyjątkowej kobiecie, która dokonała tak wiele dla Polski i naszego narodu.

      Podczas panelu dyskusyjnego, zabrzmią utwory Fryderyka Chopina, ulubionego kompozytora Zofii. Będziemy mieli okazję cieszyć się muzyką, która dodatkowo wzbogaci nasze refleksje nad dziedzictwem tej wyjątkowej postaci. Utwory przygotują dla nas utalentowani uczniowie Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku.

      Spotkanie odbędzie się w przytulnym Saloniku Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Rozmowę poprowadzi Beata Nessel-Łukasik.

     • Wzmocnij swoje otoczenie !

     • 06.10.2023
     • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Czarnieckiego z Oddziałami Integracyjnymi w Sulejówku

      zakończyła projekt Remont łazienki w Szkole dofinansowany z programu grantowego

      #wzmocnijswojeotoczenie, którego celem jest wsparcie oddolnych inicjatyw związanych z rozwojem

      lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego, bezpieczeństwem,

      edukacją i ochroną środowiska.

       

      https://www.wzmocnijotoczenie.pl

      Organizatorem programu są @PolskieSieciElektoenergetyczne https://www.energetycznykompas.pl

       

      Dzięki otrzymanemu wsparciu mamy komfortowe i bezpieczne warunki lokalowe.

      Wyremontowana łazienka oprócz swojej podstawowej funkcji jest też estetyczna i cieszy oko całą społeczność

      korzystającą z niej. W szkole z oddziałami integracyjnymi, łazienka wymaga uwzględnienia

      dodatkowych wytycznych oraz doposażenia jej w sprzęty i akcesoria dla dzieci z ograniczeniami

      ruchowymi i specjalnymi potrzebami. Nasza nowa łazienka dostosowana jest do potrzeb każdego z

      nas.

      Poniżej zdjęcia z realizacji projektu

      Remont łazienki w Szkole.

     • Festiwal Zofiówka

     • 22.09.2023
     • III FESTIWAL ZOFIÓWKA

      25.08.2023 – 04.11.2023

      Szanowni Państwo!

       

      Październik przyniesie nam moc inspirujących atrakcji w ramach Festiwalu Zofiówka. Już teraz pragniemy zaprosić Państwa na zbliżające się wydarzenia.

       

      Na przełomie września i października, zapraszamy na interdyscyplinarne warsztaty teatralne pt. „Nasza Bajka” realizowane przez Prywatne Centrum Kultury Sulejówek Miłosna. Pod okiem doświadczonego instruktora, uczestnicy będą mogli wykonać własne lalki, których historie opowiedzą w stworzonych przez siebie etiudach teatralnych.

       

      „Portret Zofii Moraczewskiej” to oferta Festiwalu Zofiówka skierowana do placówek oświatowych.

      Polityczka, działaczka, patriotka, nauczycielka, matka, żona, bohaterka, społeczniczka. Jeden człowiek, a tak wiele „imion”. Te wyjątkowe warsztaty dla dzieci pozwolą przybliżyć dzieciom, w interesujący dla nich sposób, postać Zofii Moraczewskiej.  Na zajęciach dzieci i młodzież poznają naszą bohaterkę. Dowiedzą się kim była, czym się zajmowała, w jakich czasach przyszło jej żyć i jak wiele zrobiła dla Polski i Sulejówka.

       

      Plener malarski „Sulejówek jak malowany”, to wyjątkowa okazja, by połączyć swoją pasję do malarstwa z miłością do miasta. Zapraszamy do udziału w naszym plenerowym malarskim wydarzeniu, gdzie razem odkryjemy, jak każdy z nas może spojrzeć na miasto z zupełnie nowej perspektywy. Inspirując się atmosferą ulic, pięknem architektury
      i różnorodnością ludzi, będziemy tworzyć niepowtarzalne dzieła sztuki!

      Wydarzenie odbędzie się w urokliwym miejscu na mapie Sulejówka – w Pałacyku Sulejówek, który w tym roku zadebiutował jako Partner Zofiówki. To również tam będą miały miejsce warsztaty „Tkackie inspiracje”, które pozwolą uczestnikom odkryć nieco zapomnianą już sztukę i stworzyć wyjątkową pamiątkę - gobelin.

       

      Scena Dorosłych Miejskiego Domu Kultury zabierze nas w wir barwnych przygód przedsiębiorczych Pań, w klimacie Sulejówka i… z elementem grozy! Zapraszamy na spektakl pt. „Zakład” w reżyserii Mirosława Kuleszy.

       

      "Zawsze Hemar"– spotkanie muzyczno-literackie, które pozwoli bliżej poznać twórczość Mariana Hemara, jednego z najważniejszych polskich literatów XX wieku.
      To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w Teatrze S., który w tym roku dołączył do grona Partnerów Festiwalu.

       

      Sulejóweckie spacery tematyczne z Towarzystwem Krajoznawczym "Krajobraz" to doskonała okazja do odkrycia nieznanych tajemnic miasta Sulejówek. Przewidziane są dwa spacery o różnych tematach, które pozwolą uczestnikom zgłębić historię, kulturę
      i dziedzictwo tego urokliwego miejsca.

       

      „Zofiówka” to także okazja do obcowania z muzyką. 15 października rozpoczną się obszerne warsztaty chóralno-orkiestrowe. Muzycy pod okiem doświadczonych prowadzących, aktywnych zawodowo muzyków, będą mogli odbyć muzyczną przygodę w przyjaznej atmosferze i odkryć czar repertuaru Stanisława Moniuszki.

      Zwieńczeniem warsztatów będzie Koncert Finałowy pt. „Moniuszko w hołdzie Powstania Styczniowego”, który odbędzie się 4 listopada 2023 roku w Sali Koncertowej im. Piotra Skrzyneckiego w Mińsku Mazowieckim.

       

      Serdecznie zapraszamy!

       

      Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

     • W Liceum powstanie strefa odpoczynku !

     • 18.09.2023
     •  

       

      Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. I. J. Paderewskiego został jednym z laureatów kolejnej edycji programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez @PolskieSieciElektroenergetyczne grantowi w wysokości 20 tyś. zł w szkolnym budynku w jednej z sal powstanie „Strefa odpoczynku”, czyli przestrzeń do odpoczynku, integracji, organizacji wydarzeń kulturalnych z wygodnymi kanapami, siedziskami.

      Realizacja projektu rozpocznie się końcem września, tak aby w październiku wszyscy mogli się cieszyć nową przestrzenią.

      „Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacja życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

      Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze, oraz bezpłatna aplikacja energetyczny kompas dostępne są na stronach;

      https://wzmocnijotoczenie.pl/

      https://www.energetycznykompas.pl/

      Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.